Зразок заяви на відпустку

Надання відпусток працівникам організації будь-якого виду і різної тривалості обов'язково повинні оформлятися на підставі написаного ними заяви, що містить відповідне прохання. Функціональне призначення розглянутого документа полягає в ініціації процедури надання працівникові відпустки, з наступним виданням наказу.

Підготовка документа проводиться особисто працівником згідно з встановленою формою організації. У заяві про надання щорічної оплачуваної відпустки - в якості підстави вказується графік відпусток (якщо працівникові надається лише частина відпустки, про це слід вказати в заяві).

При підготовці заяви про надання додаткової оплачуваної відпустки або за свій рахунок, до нього слід додати документи, що підтверджують обгрунтованість звернення заявника.

Нижче Ви можете завантажити бланки (зразок заяви на відпустку:

Заява про надання відпустки

Генеральному директорові
____________________________
(назва фірми)
____________________________
(ПІБ керівника)
Іванова Івана Івановича
фахівця відділу _______________

ЗАЯВА

 

Прошу надати мені щорічну відпустку терміном 24 календарних дні,  починаючи з«___»______________ 20.. року.

 

 

Дата  ______________                                                                                    Підпис _______________

 

.

» » » Зразок заяви на відпустку