Оцінка нематеріальних активів   покрокова інструкція по отриманню оцінки інтелектуальної власності + 3 ради як заощадити на оцінці вартості нематеріальних активів

Як проводиться оцінка вартості нематеріальних активів на прикладі? В чому особливості оцінки НМА, придбаних за плату? Де замовити оцінку інтелектуальної власності та НМА?

Вас вітає журнал ! На зв'язку Ольга Вовк.

Власність компанії – це не тільки будівлі, обладнання, товари і сировину. Є активи, які неможливо помацати — вони не мають матеріального втілення, але при цьому використовуються в діяльності підприємства і приносять власнику фінансову вигоду.

Вартість такого майна нерідко становить значну частину в загальній ціні активів, і в багатьох ситуаціях потрібен її розрахунок. Щоб не переплачувати і при цьому отримати якісний результат оцінки, замовнику варто знати основні правила проведення цієї процедури.

Оцінка нематеріальних активів (НМА) багато в чому схожа на оцінку майна, але має ряд особливостей. У новій статті ми даємо покрокову інструкцію щодо визначення вартості інтелектуальних ресурсів, а також корисні рекомендації щодо проведення оцінки.

оцінка нематеріальних активів

1. Що таке оцінка нематеріальних активів і коли вона може знадобитися?

Бурхливий розвиток високих технологій в останні десятиліття призвело до того, що ефективна робота підприємств в багатьох галузях стала неможлива без використання різноманітних нематеріальних активів. В іншому випадку такі фірми просто не витримують величезної конкуренції, отримують прибутку менше очікуваних.

Нематеріальні активи – це майно компанії, не має реального фізичного втілення. При цьому воно, за аналогією з основними засобами, має термін використання не менше 1 року, використовується у комерційній діяльності і безпосередньо бере участь у формуванні прибутку підприємства.

Всі нематеріальні активи можна розділити на 4 групи:

  • Гудвіл (ціна фірми, ділова репутація);
  • Вкладені витрати (оплата консультацій при створенні підприємства тощо);
  • Майнові права – оренда, ліцензія на природні ресурси;
  • Інтелектуальна власність – патенти, ліцензії, ноу-хау і багато іншого.

Приклад

Товарний знак підприємства – один з найпоширеніших видів інтелектуальної власності. У давно працює і успішної компанії вартість товарного знака буває вище, ніж ціна основних засобів. Однак для постановки його на баланс необхідна спеціальна процедура – оцінка.

Оцінка НМА – це визначення ринкової вартості і цінності активу з допомогою різноманітних технічних, статистичних, математичних та інших методів. Вона включає в себе професійну експертизу самих об'єктів, прав на їх використання і охоронних документів.

Про правила, за якими проводиться незалежна експертиза, читайте в нашій суміжній статті.

Вибраний спосіб оцінки безпосередньо залежить від типу нематеріального активу. Однак у будь-якому випадку оціночна компанія буде дотримуватися правил, викладених у федеральному стандарті ФСТ-11, який регламентує проведення експертизи НМА.

Оцінка необхідна в наступних випадках:

  • при використанні об'єктів інтелектуальної власності як внеску в статутний капітал;
  • при визначенні збитку від несанкціонованого використання НМА третіми особами;
  • для внесення активів на баланс підприємства;
  • для оптимізації оподаткування – що знаходяться на балансі НМА підлягають амортизації, а отже, зменшують базу податку на прибуток;
  • при кредитуванні або залученні інвестицій для збільшення вартості статутного капіталу та поліпшення структури балансу;
  • коли проводиться оцінка бізнесу (про це читайте окрему статтю) – гудвіл виступає значущою частиною ціни підприємства.

Як і будь-яке інше майно, НМА мають різні види вартості – відновну, страхову, ринкову, інвестиційну, заставну   залежно від цілей проведення оцінки. Один з ключових видів вартості   первісна, тобто та, за якою актив буде поставлено на баланс після надходження.

Способи визначення первісної вартості активів:

Спосіб придбання активу Спосіб оцінки первісної вартості
1 Придбання за плату Вартість активу + витрати, пов'язані з його придбанням
2 Дарування від іншої організації Ринкова вартість або за угодою сторін
3 Внесок в статутний капітал За угодою засновників
4 Створення активу організацією Сума фактичних витрат
5 Обмін на інше майно Вартість переданих активів з бухобліку

Оцінка вартості нематеріальних активів проводиться за тими ж принципами, що і визначення цінності основних засобів, нерухомості і т. д. При цьому використовується три основних підходи: порівняльний, витратний і дохідний.

2. Які підходи використовуються при оцінці нематеріальних активів — 3 основних підходи

Оцінка нематеріальних активів – процедура досить складна, вимагає високого професіоналізму виконавця.

Основні труднощі полягають у відсутності у об'єкта фізичної форми, а також у неможливості його чітко класифікувати.

підходи до оцінки нематеріальних активів

Розглянемо суть основних підходів до оцінки.

Підхід 1. Порівняльний

Оцінка будується на вартість аналогічних активів. При розбіжності в якісних характеристиках використовуються спеціальні коефіцієнти.

Спосіб не завжди застосуємо, т. к. буває важко знайти на ринку схожі нематеріальні активи.

Підхід 2. Витратний

Вартість активу ґрунтується на фактичних витратах на його створення або придбання. Складний у застосуванні у випадках, коли об'єкт невіддільний від інших. При цьому оцінка нематеріальних активів, придбаних за плату, проводиться переважно методами витратного підходу.

Підхід 3. Доходний

Розглядає вартість об'єкта як зростання доходу, який компанія отримала від використання НМА. При цьому оцінка може бути порівняно неточною, оскільки використовується факторний аналіз.

Приклад

Якщо розглядати оцінку вартості нематеріальних активів на прикладі товарного знака, то неважко помітити, що підходять не всі види оцінок. Порівняльний підхід не «працює», так як важко знайти аналоги у вільному продажу.

Витратний підхід не дає точної картини, адже реальна вартість товарного знака формується значно пізніше і іноді перевищує витрати на його створення. Оптимальним вважається дохідний підхід, а при неможливості його використання оцінювач засновує висновки на витратному.

Про те, як проводиться оцінка майна, читайте у відповідній статті.

3. Як провести оцінку нематеріальних активів   покрокова інструкція для новачків

Отже, ваша компанія   власник інтелектуальної власності, та з певних причин вам потрібно її оцінка. Як правило, в більшості випадків необхідна професійна експертиза, так як отримана в результаті дослідження вартість виступає основою для постановки на баланс, оформлення юридичних документів, залучення інвестицій.

Процес та особливості оцінки чітко регламентуються законодавством РФ, а будь-яка оціночна компанія страхує свою відповідальність в установленому порядку. Однак труднощі можуть виникати навіть з професійними експертами, тому замовнику необхідно знати, як проходить незалежна експертиза.

Крок 1. Вибираємо оціночну компанію

Звертайтеся виключно у надійні компанії з гарною репутацією, так як експертиза НМА досить складна і вимагає високого професіоналізму.

Про те, якою має бути оціночна компанія, і які вимоги до нього пред'являються, ми детально говорили в іншій статті.

Крок 2. Готуємо необхідні відомості про об'єкт оцінки

Щоб провести оцінку, вам потрібно довести право на використання НМА. Необхідно надати патент, ліцензію, орендний договір і т. д. Список необхідних документів, як правило, можна знайти на сайті оцінювача або отримати при особистому візиті в офіс.

Крок 3. Подаємо заявку

На цьому етапі вам необхідно чітко усвідомлювати мету проведення оцінки – від конкретних завдань буде залежати і підхід експертів.

Приклад

Для оцінки товарного знаку вам необхідно надати експертові свідоцтво про його реєстрацію, бухгалтерську звітність, інформацію про витрати на створення та реєстрацію ТЗ, дані про прибутку, отриманого (і планованої до отримання) з його використанням.

Тільки при наявності цих відомостей оцінювач зможе визначити вартість інтелектуальної власності.

проведення оцінки

У заявці потрібно викласти максимально повно характеристики об'єкта, прикласти зібраний пакет документів – це спростить співпрацю і прискорить отримання результату.

Крок 4. Укладаємо договір

Головна частина договору, що регламентує подальшу взаємодію з оцінювачем,   завдання на оцінку.

Перед підписанням договір варто уважно вивчити або передати його на перевірку компетентним юристам.

Крок 5. Оплачуємо послугу

Більшість оціночних компаній має шкалу розцінок, які варіюються в залежності від складності та трудомісткості дослідження.

Так, наприклад, товарна експертиза обійдеться замовнику набагато дешевше, ніж оцінка обладнання, особливо рідкісного або виготовленого під замовлення. Остаточна вартість роботи оцінювача формується при укладенні договору і погодження завдання на оцінку.

Крок 6. Погоджуємо план заходів

Процес оцінки буває довгим, і замовнику важливо на кожному етапі знати про хід роботи фахівців. План заходів встановлює певні терміни експертизи, дозволяє узгодити дати проміжних звітів і результатів.

Крок 7. Отримуємо звіт

Звіт про оцінку – підсумок роботи незалежних експертів. Він повинен бути складений за встановленими правилами, містити повну інформацію про об'єкт оцінки, хід дослідження та отримані результати, кваліфікації оцінювача. Звіт в обов'язковому порядку засвідчується підписом склав його спеціаліста.

Якщо вас цікавить, як проводиться незалежна оцінка, рекомендуємо вивчити іншу статтю по цій темі.

Під час взаємодії з оціночними компаніями у багатьох замовників виникають складності та суперечності. Не варто пускати такі питання на самоплив, краще звернутися до професійних юристів, які мають великий досвід у вирішенні конфліктів.

Співробітники компанії «Правознавець» нададуть консультативну підтримку та допоможуть у вирішенні будь-яких юридичних питань, пов'язаних з оцінкою нематеріальних активів. «Правознавець» також пропонує своїм клієнтам широку базу знань, де можна знайти відповіді на найчастіші питання, безкоштовну юридичну онлайн-консультацію.

Щоб зв'язатися з консультантом компанії «Правознавець», телефонуйте за телефонами та спілкуйтеся через інтерактивний чат.

На нашому сайті є стаття за схожою тематикою: оцінка активів.

4. Де провести оцінку нематеріальних активів   огляд ТОП-3 оціночні компанії

Оцінка інтелектуальної власності та інших нематеріальних активів – процедура досить складна, вимагає від експерта найвищої кваліфікації і глибоких знань. Щоб уникнути проблем з якістю експертизи власнику бізнесу потрібно уважно підходити до вибору оціночної компанії.

Навіть у невеликому місті можна виявити десятки фірм, що пропонують проведення незалежної експертизи товарних знаків, патентів та інших активів нематеріального характеру. Щоб не втрачати кошти і час, звертайтеся тільки до експертів з бездоганною діловою репутацією.

Ми рекомендуємо звернути увагу на 3 великі оціночні компанії, які спеціалізуються на експертизі НМА.

1) КСК груп

КСК ГрупКомпанія працює в оціночному бізнесі понад 20 років, в штаті 30 фахівців. Фірма проводить експертизу НМА будь-якого роду (ноу-хау, гудвіл, авторське право, НДР тощо). Ведеться оцінка акцій (по цій темі читайте окрему статтю) і більш традиційних об'єктів основних засобів, нерухомості. Всі співробітники компанії   фахівці з великим досвідом практичної роботи. Їх професійна відповідальність застрахована.

2) Атлант Оцінка

Атлант оцінкаОдна з найбільших компаній в галузі, яка працює з 2001 року.

Проводиться експертиза будь-якої складності і спрямованості, у тому числі професійна оцінка інвестиційних проектів (рекомендуємо ознайомитися з нашою статтею по цій темі), експертиза договорів, авторських прав, оцінка банків, цінних паперів і т. д.

3) Прогрес Оцінка

прогрес-оцінкаКомпанія, яка спеціалізується на оцінці нерухомості, цінних паперів і бізнесу. Експерти мають великий досвід роботи і високу кваліфікацію, що дозволяють проводити найскладніші і трудомісткі види робіт, у тому числі оцінку вартості нематеріальних активів.

Вибираючи оціночну компанію, звертайте увагу не тільки на вартість послуг, але і на інші важливі фактори: термін роботи, портфоліо виконаних проектів, наявність позитивних відгуків, участь у професійних спільнотах, місце в різних рейтингах.

Зупинившись на солідній компанії, ви убезпечите себе від зайвих витрат, а звіт буде підготовлений точно в строк. Такий звіт не потребує коригувань і з великою часткою ймовірності буде прийнятий банками, нотаріусами та інвестиційними компаніями.

Про те, які особливості має оцінка для нотаріуса, читайте в окремій статті на нашому сайті.

5. Як заощадити на оцінці нематеріальних активів — 3 корисних ради

Незалежна експертиза, у тому числі оцінка НМА, не буває дешевою. По суті, ви оплачуєте кілька днів (чи навіть тижнів) роботи професійного оцінювача. Підготовка звіту вимагає високої кваліфікації, постійною і досить витратною перепідготовки, отримання сертифікатів.

Саме тому не варто економити, звертаючись в компанії, які пропонують оцінку за низькими цінами. З великою часткою ймовірності якість експертизи в таких установах також буде невисоким.

Але все ж скоротити витрати можна, якщо скористатися нашими рекомендаціями.

Порада 1. Співпрацюйте з надійними компаніями

Нерідкі випадки, коли суд, банк або інвестор не приймають звіт від незалежного оцінювача, мотивуючи відмову наявністю суттєвих помилок у документі. В результаті замовнику доводиться платити за експертизу вдруге.

щоб уникнути неприємних ситуацій такого роду звертайтеся до компанії з бездоганною репутацією і великою кількістю клієнтів.

Порада 2. Користуйтеся безкоштовною консультацією

Багато оцінювачі безкоштовно пропонують таку послугу, як первинна консультація. Користуючись такою послугою, клієнт отримує вичерпну інформацію про хід експертизи, рекомендації за замовленням послуги, відповіді на питання.

Порада 3. Вибирайте експрес-оцінку

У багатьох випадках її цілком досить для прийняття рішення або уточнення вартості предмета оцінки. Ціна такої експертизи відчутно менше, так як вона надає ринкову вартість нематеріальних активів у певному діапазоні.

Дивіться цікавий ролик по темі статті.

6. Висновок

Вартісна оцінка нематеріальних активів непосвяченій людині може здатися нереальним – як можна з'ясувати ціну того, що не можна помацати або побачити? Проте немає нічого неможливого, і оціночні компанії виробили ефективні процедури по експертизі ноу-хау, патентів та інших об'єктів інтелектуальної власності.

Щоб вибрати оціночну компанію, звертайте увагу в першу чергу на її репутацію і досвід в оцінці НМА. Якщо в портфоліо незалежного оцінювача є великі реалізовані проекти в цій області, можна сміливо звертатися до таких фахівців.

Сподобалася стаття? Залишайте коментарі і питання! Це допоможе в майбутньому готувати матеріали по самим цікавим для вас темах!


» » » Оцінка нематеріальних активів   покрокова інструкція по отриманню оцінки інтелектуальної власності + 3 ради як заощадити на оцінці вартості нематеріальних активів