Виробничий контроль — 7 основних етапів і порядок проведення + поради, як зекономити на виробничому контролі

Хто має розробляти положення про виробничому контролі і коли воно вважається прийнятим? Що містить у собі Санпін по виробничому контролю? Як виглядає зразок журналу по контролю?

Чим складніше виробництво, тим більше факторів, здатних вплинути на якість готової продукції, безпека праці та екологічну обстановку на підприємстві.

Щоб виключити або мінімізувати вплив шкідливих речовин, випромінювань, вібрації та інших небажаних явищ на навколишнє середовище та здоров'я людини, вводять виробничий контроль.

Про те, що собою являє такий захід і які конкретні завдання виконує, я, Денис Кудерин, докладно розповім в новій публікації.

В кінці статті на вас чекає огляд надійних компаній, які проводять виробничий контроль професійно, швидко і в точній відповідності з нормативами, встановленими законодавством.

Виробничий контроль

Зміст
 1. Що таке виробничий контроль і для чого він потрібен
 2. Які бувають види виробничого контролю – 5 основних видів
 3. Які завдання виконує виробничий контроль – 5 головних завдань
 4. Порядок проведення виробничого контролю – 7 основних етапів
 5. Де замовити проведення виробничого контролю – огляд ТОП-3 компаній з надання послуг
 6. Як заощадити на проведенні виробничого контролю – 3 простих ради
 7. Висновок

1. Що таке виробничий контроль і для чого він потрібен

Блага цивілізації не даються даром. Промислові підприємства неминуче впливають на навколишнє середовище і змінюють її. Піддається небезпеці і людське здоров'я. Майже будь-яке виробництво так чи інакше впливає на екологію і життєві показники зайнятих на ньому працівників.

З метою мінімізувати негативні фактори на підприємствах вводять обов'язковий виробничий контроль. Його головне завдання – зберегти життя і здоров'я людей. Для трудящих створюються сприятливі умови, при необхідності їх забезпечують індивідуальними засобами захисту.

Виробничий контроль – сукупність заходів, спрямованих на оцінку екологічної обстановки на підприємствах. Мета таких перевірок – оцінити хімічну, бактеріологічну і радіоактивну забрудненість виробництва, виявити фактори, здатні вплинути на здоров'я співробітників і екосистеми.

В ході виробничого контролю перевіряють:

 • виробниче обладнання;
 • конструктивні елементи будівель і приміщень;
 • сировина та витратні матеріали;
 • продукцію, що випускається;
 • виробничі показники на робочих місцях – шуми, вібрацію, електромагнітні поля, рівень радіації і т. д.;
 • повітряний простір усередині виробничих приміщень і зовні;
 • спецодяг.

Процедури виробничого контролю (ПК) є обов'язковими для будь-якого промислового підприємства. Особливі умови застосовуються до підприємств з установленим класом небезпеки.

Небезпечним визнають будь-який об'єкт, на якому є котельні, димові труби, вантажопідйомні механізми, промислове обладнання і т. д. Періодичність перевірок залежить від параметрів контролю.

Приклад

Рівень шкідливих речовин для підприємств 1 класу небезпеки рекомендується вимірювати не рідше 1 разу в 10 днів. Для об'єктів 2 класу небезпеки – приблизно раз на місяць, 3-4 класів – раз на квартал.

Параметри мікроклімату рекомендується перевіряти не рідше 2 разів у рік – в холодну і теплу пору. Рівень шуму слід перевіряти 1 раз на рік. Потенційно небезпечні електромагнітні поля – раз в 3 роки.

Що таке виробничий контроль

Головна мета виробничого контролю – виключити навіть найменшу імовірність шкідливого впливу на здоров'я людей. Основний документ, що регламентує перевірочні заходи, називається «Положення про контроль на виробництві».

Положення визначає порядок та періодичність проведення оціночних процедур і містить вимоги до таких. Необхідність розробки документа регламентована постановою Уряду.

Положення складається з урахуванням основного профілю та індивідуальних характеристик конкретного підприємства.

Цей документ оформляють або співробітники, що відповідають за екологічну безпеку на виробництві (інженери по виробничому контролю), або сторонні фахівці або організації, компетентні в цьому питанні.

Потім Становище затверджує керівник підприємства, після чого копія передається до територіального відділення Росспоживнагляду за місцем знаходження потенційно небезпечного об'єкта. Тільки після цього Положення вважається прийнятим.

Підприємство зобов'язане:

 • дотримувати правила безпеки, встановлені положеннями;
 • своєчасно оцінювати і перевіряти потенційно небезпечні параметри на самому виробництві та в межах санітарно-гігієнічної зони підприємства;
 • раз на рік подавати обов'язковий звіт про ПК в Росспоживнагляд.

Програма контролю на виробництві складається юридичною особою або приватним підприємцем ще до запуску власного бізнесу. Це обов'язкова частина дозвільних документів.

Санітарні норми виробничого контролю на підприємстві містять гігієнічні вимоги до компанії та її співробітникам, а також правила дотримання епідеміологічної безпеки. Тут же зазначені допустимі показники концентрації шкідливих речовин в повітрі робочого приміщення.

Отже, перерахуємо основні пункти, що стосуються ПК:

 • виконання санітарно-гігієнічних правил і норм (Санпін) обов'язково для всіх роботодавців;
 • програма виробничого контролю діє безстроково, але в неї необхідно вносити всі зміни в роботі об'єкта, здатні вплинути на екологічну обстановку;
 • зміст і форма програми не визначено нормативними актами, тому на кожному підприємстві розробляється свій варіант цього документа;
 • якщо на підприємстві немає положення про виробничому контролі або ніякі роботи на цьому напрямку не проводяться, контролюючі органи мають право покарати такий об'єкт попередженням чи штрафом.

Діюче підприємство веде журнал ПК. Цей документ доповнює програму контролю виробництва. У ньому фіксують планові перевірки виробничих показників, результати досліджень.

Важливо! Виривати з журналу ПК листи, навіть якщо ви їх випадково зіпсували, забороняється.

2. Які бувають види виробничого контролю – 5 основних видів

Контролюючі заходи зобов'язані проводити як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці. Причому робити це вони повинні згідно з галуззю, в якій зайняті.

Наприклад, при виробництві продуктів харчування контролюються всі етапи процесу – від закупівлі сировини до доставки готового товару споживачеві.

Діє безліч різновидів ПК – розглянемо основні.

Вид 1. Технічний контроль

Перевірка виявляє, чи відповідає процес виробництва встановленим технічним нормативам. Перевіряється і сама продукція на відповідність стандартам і технічним умовам.

В рамках технічного контролю перевіряють також:

 • сировина;
 • матеріали;
 • напівфабрикати;
 • упаковку та інші комплектуючі готової продукції;
 • основне і допоміжне обладнання (інструменти, пристосування).

Відділ технічного контролю (ВТК) є на будь-якому промисловому підприємстві. Завдання такої структури – не допустити відхилень від норм, виключити шлюб, попередити проблеми, здатні призвести до порушень Гостів та інших нормативних документів.

Перевіряється навіть загальна культура виробництва – відношення працівників до техніки і до своїх обов'язків.

Вигляд 2. Енергетичний контроль

Перевірка енергозбереження та здійснює контроль за тим, які енергоресурси використовуються на підприємстві для досягнення поставлених завдань. Мається на увазі також контроль раціонального використання енергетичних можливостей об'єкта.

3 Вид. Екологічний контроль

Перевірка відповідності виробничої діяльності вимогам екологічної безпеки. Сюди входить контроль ергономічності певних конструкцій, споруд та інших елементів виробництва.

Планові перевірки екологічної безпеки проводяться Роспріроднадзором раз в 3 роки. Однак підприємства зобов'язані протягом цього терміну самостійно проводити екологічні перевірки і заносити результати в журнал.

Крім Росприроднагляду, перевіряти екологічну безпеку виробництва мають право муніципальні та регіональні органи, незалежні громадські організації.

Керівник об'єкта зобов'язаний стежити за станом атмосфери в зоні підприємства, за водними джерелами, які прилягають до території, за земельними ділянками, які належать підприємству.

За недотримання екологічного ПК покладаються серйозні штрафні санкції або навіть закриття підприємства.

Переведемо дух, подивимося відео на тему екологічного контролю на виробництві.

Вид 4. Санітарний контроль

Тут все просто – цей вид перевірок потрібен, щоб знати, чи відповідають робочі процеси санітарним нормам і виконуються на підприємстві вимоги Санпін. Особливо актуальний санітарний контроль на об'єктах, зайнятих у сфері виробництва продуктів харчування, і закладах громадського харчування.

Вигляд 5. Фінансовий контроль

В рамках фінансового контролю перевіряють, наскільки раціонально підприємство використовує свої матеріальні ресурси. Не обов'язково це гроші, сюди входять будь-які активи, що складають основний капітал компанії.

Таблиця демонструє практичну користь основних видів ПК:

Види ПК Практичний сенс
1 Технічний Перевірка безпеки технологій та відповідності продукції ГОСТам і ТУ
2 Енергетичний Контроль енергоресурсів компанії
3 Екологічний Оцінка впливу на екосистему
4 Санітарний Контроль виконання вимог Санпін
5 Фінансовий Контроль витрат підприємства

3. Які завдання виконує виробничий контроль – 5 головних завдань

Функції виробничого контролю різноманітні і численні.

Розглянемо в подробицях 5 головних завдань.

Завдання 1. Контроль за дотриманням технологічної дисципліни

Чим точніше дотримуються технології, тим вище якість продукції. Своєчасна перевірка також гарантує екологічну безпеку виробництва і відсутність шкідливого впливу на персонал.

Особа, яка відповідає за це завдання – головний технолог. Він стежить, щоб виробничий цикл був стабільним і раціональним, розробляє та впроваджує нові технології.

Завдання 2. Аналіз стану промислової безпеки

Особи, відповідальні за промбезпека, повинні постійно відстежувати фактори впливу, виявляти слабкі місця системи безпеки, проводити профілактичні роботи, попереджувальні аварії і пом'якшувальні їх можливі наслідки.

Показники рівня промислової безпеки залежать від галузі виробництва. Аварійність в гірничодобувній галузі або в хімічній промисловості за визначенням вище, ніж на фабриці м'яких іграшок.

Тому про рівень безпеки судять не за кількістю травм або випадків професійних захворювань на підприємстві, а за кількістю виявлених порушень і швидкості реагування керівництва на такі факти.

Завдання 3. Розробка заходів, спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки

Розробляти заходи щодо покращення показників безпеки та впроваджувати їх у практику – не абстрактна мета, а обов'язок керівництва. Заходи, що підвищують безпеку виробництва, обов'язково фіксуються в щорічних звітах і журналах ПК.

Керівники небезпечних об'єктів зобов'язані створювати на виробництві системи управління безпекою та забезпечувати їх ефективну роботу.

Завдання 4. Контроль за дотриманням вимог промислової безпеки

Перевіряти, чи дотримані вимоги безпеки, зобов'язані інженери ПК або інші відповідальні особи, а також керівники об'єкта і державні структури.

Відомості про контрольних перевірках та заходи спрямовуються в Роспотребнадзор і інші органи в письмовому або в електронному вигляді, завірені печаткою і підписом керівника підприємства.

Завдання 5. Координація робіт, спрямованих на запобігання аварій на небезпечних ділянках виробництва

ПК координує та ініціює роботи по попередженню аварійних ситуацій на потенційно небезпечних ділянках об'єкта. Фахівці навчають співробітників правилами поведінки при аварії і показують, як користуватися індивідуальними засобами захисту.

4. Порядок проведення виробничого контролю – 7 основних етапів

Не завжди в штаті компанії доцільно тримати на оклад інженера по виробничому контролю. Дешевше укласти угоду з професійними організаціями, які займуться виробничим контролем тоді, коли вам це буде потрібно.

Читайте покроковий алгоритм, як це зробити.

Етап 1. Вибір компанії для здійснення контролю

Для початку треба вибрати надійного партнера.

Критерії вибору стандартні:

 • тривалий термін роботи на ринку;
 • кваліфікований персонал;
 • відгуки інших компаній про роботу з організацією;
 • наявність необхідного обладнання та акредитованої лабораторії для проведення досліджень;
 • помірні ціни.

У наступному розділі представлені кілька надійних і перевірених фірм такого профілю. Вибирайте їх, не помилитеся.

Етап 2. Укладання договору та оплата послуг

Далі з фірмою полягає офіційний договір на надання послуги ПК. Компанія зобов'язується взяти на себе всі етапи заходи аж до складання звітних документів. Ці документи мають юридичну силу у Росспоживнагляді та інших контролюючих органах.

Думаю, немає потреби говорити, що підписувати договір стоїть тільки після уважного прочитання. Краще, якщо з ним ознайомиться штатний юрист вашої організації.

Етап 3. Розробка і затвердження програми виробничого контролю

Найняті фахівці вивчають профіль роботи підприємства і розробляють програму ПК у відповідності з встановленими правилами і статтями Законодавства. Затверджує цей документ безпосередньо керівник організації.

Етап 4. Оцінка фізичних і хімічних факторів

Наступна стадія – професійна оцінка факторів, що впливають на умови праці, якість продукції і екологічну безпеку. Фахівці вимірюють хімічні і фізичні параметри: температуру, шуми, вібрацію, радіацію, електромагнітне випромінювання, склад витратних матеріалів, вміст шкідливих речовин у виробничих відходів.

Етап 5. Оцінка біологічних факторів

Така перевірка, як правило, потрібно на підприємствах, зайнятих у медичній галузі та у сфері харчової промисловості.

Оцінка біологічних факторів

Біологічні чинники – це патогенні мікроорганізми, токсини, матеріали, здатні містити бактерії і віруси. Їх перевіряють наявність на робочих місцях, у сировину, на складах і в готових виробах. Особливу увагу приділяють харчових продуктів.

Етап 6. Оцінка стану здоров'я працівників організації

Здоров'я співробітників – головне надбання підприємства. В ході ПК виявляються професійні захворювання, оцінюється фізичний стан працівників, вимірюються життєві показники, перевіряється дотримання санітарних нормативів.

Етап 7. Підготовка звіту про виконану роботу

Фінальний етап – звіт про виконану роботу. Документ містить протоколи проведених випробувань, результати лабораторних та інструментальних досліджень, оцінки екологічної обстановки на виробництві. Папери оформляються згідно з вимогами Росспоживнагляду і Росаккредитации.

Якщо виявлено недоліки, фахівці пропонують заходи щодо їх усунення.

5. Де замовити проведення виробничого контролю – огляд ТОП-3 компаній з надання послуг

Обіцяний огляд надійних організацій, які допоможуть провести виробничий контроль або скласти програму для видачі дозволу на бізнес.

Читайте, порівнюйте, та робіть вибір.

1) Ecostandard Group

EcostandardОсновний профіль компанії EcoStandard, заснованої в 1997 році, екологічні та інженерні вишукування. Крім цього, організація проводить виробничий контроль, впроваджує на підприємствах безпечні «зелені» технології, розробляє проектні документи.

У фірми великий досвід співпраці з об'єктами федерального значення, великими міжнародними корпораціями, а також з представниками малого та середнього бізнесу.

У компанії власний акредитований лабораторний центр, оснащений сучасним обладнанням. Тут оцінять вплив фізичних і хімічних факторів на людину і середовище, досліджують грунт, воду, харчові продукти, будматеріали на відповідність санітарним вимогам. Окремий напрям діяльності – «Виробничий контроль на небезпечних об'єктах».

2) Міський центр експертиз

Міський центр експертизКомпанія однією з перших в країні увійшла до списку акредитованих Моз організацій, що мають право проводити ПК і атестацію робочих місць. Замовляйте тут санітарний виробничий контроль і будь-які інші види ПК на підприємствах. Інші напрямки діяльності «Міського Центру Експертиз»   аудит в сфері охорони праці, навчальні семінари для персоналу, розробка тематичної документації, упровадження на підприємстві екологічного менеджменту та менеджменту профбезпеки і здоров'я.

3) Екобар'єр

Екобар'єрЮридичний центр «Екобар'єр» спеціалізується на розробці програм ПК та проведення процедур контролю на підприємстві замовника. Всі штатні співробітники компанії мають досвід роботи за фахом не менше 5 років.

Факти і цифри:

 • 15 років на ринку ПК;
 • розроблено понад 9 000 готових програм для підприємств громадського харчування, харчових виробництв та інших галузей;
 • клієнти «Экобарьера»   РЗ, ВТБ 24, "Мосводоканал", Департамент охорони Здоров'я Уряду Москви.

Фахівці виконають всі необхідні етапи контролю і підготують дієві пропозиції щодо поліпшення санітарної обстановки на об'єкті.

6. Як заощадити на проведенні виробничого контролю – 3 простих ради

Грамотний і швидкий виробничий контроль коштує грошей. Якщо ви підприємець-початківець, професійні послуги влетять у копієчку.

Але завжди є можливість заощадити на деяких пунктах.

Порада 1. Вибирайте компанії, розташовані недалеко від об'єкта перевірки

У договорі, як правило, вказується оплата транспортних витрат. Але чим ближче організація до місця перевірки, тим менше вона візьме за перевезення співробітників і обладнання. Якщо живете у великому місті, вибирайте за територіальним принципом – за умови, що інші критерії 2-3 фірм аналогічні.

Порада 2. Відмовтеся від непотрібних послуг

Юридичні і консалтингові компанії – комерційні організації, які живуть за рахунок клієнтів. Вони обов'язково спробують включити в список послуг якісь платні курси з охорони праці, навчальні семінари з екологічної безпеки. Якщо не маєте потребу в подібних послугах, сміливо викреслюйте їх з договору.

Порада 3. Замовляйте виробничий контроль своєчасно

Терміновість – це подвійний, а іноді й потрійний тариф. Якщо замовляти ПК напередодні планової перевірки Ростехнагляду або інших органів, доведеться переплатити за оперативність.

Висновок: замовляйте послуги заздалегідь – до прикладу, за місяць до передбачуваної перевірки.

7. Висновок

Підведемо підсумки. Виробничий контроль – комплекс обов'язкових процедур, спрямованих на оцінку санітарної та екологічної обстановки на підприємстві. Проводити ці заходи потрібно своєчасно та в суворій відповідності з вимогами законодавства.

Питання до читачів

Всі аспекти виробничого контролю вам зрозумілі після прочитання статті? Які пункти потребують додаткового розгляду?

Команда нашого журналу бажає вам успішного і безпечного бізнесу! Будемо раді коментарів і відгуків, відповімо на будь-які питання по темі статті. Не забувайте ставити оцінки і лайки в соцмережах! До нових зустрічей!


Путівник у світі фінансів і бізнесу » Фінанси » Бізнес для підприємців » Виробничий контроль — 7 основних етапів і порядок проведення + поради, як зекономити на виробничому контролі