Оцінка впливу на навколишнє середовище — 7 основних етапів розробки проекту ОВНС + професійна допомога в проведенні перевірки

Що включає в себе положення про оцінку впливу на навколишнє середовище? Як відбувається розробка проекту ОВНС? Як прискорити оцінку впливу об'єкта на навколишнє середовище?

Вітаю читачів сайту ! З вами Максим Алексєєв. У цій статті я хочу розповісти про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Тема буде цікава всім, кому не байдуже екологічний стан нашої планети і власне здоров'я.

Сучасний бізнес безумовно повинен бути відповідальним, адже від того, яким чином фабрики, хімічні комбінати та інші підприємства впливають на навколишнє середовище зараз, залежить наше життя і життя наших дітей в найближчому майбутньому.

Отже, почнемо!

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Зміст
 1. Що таке оцінка впливу на навколишнє середовище і коли вона проводиться?
 2. На чому базується проведення ОВНС – 7 головних принципів
 3. Як розробити проект ОВНС — 7 основних етапів
 4. Ким проводиться ОВНС – огляд ТОП-3 оціночних компаній
 5. Як прискорити процес оцінки впливу на навколишнє середовище – 3 простих ради
 6. Висновок

1. Що таке оцінка впливу на навколишнє середовище і коли вона проводиться?

Проблеми екології обговорюються на найвищому міжнародному рівні. Регулярно з'являються наукові публікації про необхідність прийняття невідкладних заходів в області охорони навколишнього середовища. Тим не менш, ситуація продовжує погіршуватися.

На цю тему з'явилося навіть розхожий вислів про те, що в свій час Христос міг ходити по воді і це було чимось незвичайним, а сьогодні, якщо не зупинити забруднення водойм, то таке «чудо» зможе зробити кожен.

Це висловлювання не позбавлене певної частки іронії, але факт залишається фактом – положення з кожним роком тільки погіршується. Для того, щоб змінити ситуацію, реалізуються довгострокові природоохоронні програми.

Оцінці усіх видів виробничої діяльності відводиться важливе місце в комплексі заходів, що вживаються в галузі екології.

Детально розглянемо основні поняття і положення по розглянутій темі.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – комплекс послідовних заходів по виявленню негативних чинників, які може надавати планована діяльність на екологічну ситуацію в регіоні.

Об'єкти, на яких проводиться ОВНС:

 • що включені в перелік піддаються обов'язковій поетапної перевірки;
 • об'єкти, перевірка яких ініційована окремими громадянами чи громадськими організаціями (об'єднаннями);
 • що знаходяться на особливо охороняється природного території.

Проведення ОВНС включає в себе цілий ряд заходів. Передбачено також визначений порядок інформування громадськості про їх результати.

Основні принципи Положення про ОВНС:

 • принцип передбачуваної екологічної загрози   кожен досліджуваний об'єкт розглядається як потенційно небезпечний, поки оцінка не встановить його безпеку;
 • принцип повноти представленої інформації та її достовірності   особа, відповідальна за експлуатацію об'єкта та проведення планованої діяльності зобов'язана надати всім учасникам процесу всю наявну у нього інформацію;
 • принцип гласності   окремі зацікавлені громадяни або громадські природоохоронні об'єднання мають повне право контролювати всі етапи проведення оцінки.

Становище як федеральний документ містить загальні тези, опис сфер застосування, обов'язки учасників, порядок громадських слухань, відповідальність за правопорушення суб'єктів, що перевіряються.

Детальніше про екологічну експертизу – в оглядовій статті нашого сайту.

2. На чому базується проведення ОВНС – 7 головних принципів

Надії екологів на те, що спад темпів виробництва, який відзначався в країні в останні роки, позитивним чином позначиться на екології країни, не виправдалися.

Деякі керівники об'єктів господарювання, намагаючись мінімізувати витрати, економлять саме на скорочення фінансування природоохоронних програм. Все це призвело до того, що ситуація не покращилася, а за деякими показниками навіть погіршилася.

Приклад

За даними, оприлюдненими природоохоронними організаціями, на 2016 рік в лише 12% всіх водойм вважаються «умовно-чистими». Близько 10% населення країни використовують для приготування їжі воду, не придатну для вживання.

Більше 40% населення страждають хворобами дихальних шляхів, з яких не менше 5%   онкологічними захворюваннями.

Ставлення до ОВНС як у нашій країні, так і у всьому світі, далеко не однозначне. Більшість сприймає цю процедуру як благо, яке стоїть на шляху вирішення проблем в області охорони навколишнього середовища.

Однак, є й ті, хто переконаний, що ОВНС не що інше, як бюрократична тяганина, що гальмує будь-які прогресивні починання.

на чому базується проведення овнс

Щоб розібратися і з цим питанням, розглянемо основні принципи ОВНС.

Принцип 1. Демократичність

Будь-якому громадянину або громадської організації (об'єднання) гарантовано право на відкрите участь в оцінці на всіх етапах її проведення.

Своєчасне інформування громадян про всі зміни екологічної обстановки   основне завдання органів влади всіх рівнів.

Принцип 2. Прозорість

Всі учасники процесу проведення експертизи мають повний доступ до всієї інформації на всіх етапах заходу.

Крім того, пересічні громадяни і громадські організації повинні мати прямий доступ до результатів оцінки та висновків компетентних органів.

Принцип 3. Визначеність

Фактори, які впливають на виробничу діяльність під час проведення її оцінки, розглядаються в загальній взаємозв'язку.

Висновки експертної комісії повинні бути визначеними і однозначними.

Принцип 4. Надійність

Кожен досліджуваний об'єкт розглядається як потенційно небезпечний, поки не буде доведено інше.

Оцінка проводиться поетапно, виключно на основі положень чинного законодавства. Будь-які відхилення неприпустимі.

Принцип 5. Рентабельність

Вартість проведення робіт повинна відповідати складності оцінюваного об'єкта. Будь-яка необґрунтована широкомасштабна і довгострокова оцінка за рахунок коштів ініціатора неприпустима і суперечить чинному законодавству.

Як показує практика, витрати на оцінку впливу на навколишнє середовище вкрай рідко перевищує 1-3% від загальної вартості проектних робіт.

Принцип 6. Гнучкість

В ході проведення ОВНС в обов'язковому порядку мають бути розглянуті всі можливі варіанти подальшого напрямки розвитку діяльності, в тому числі й альтернативні.

Якщо в ході оцінки прийнято рішення про те, що діяльність або об'єкт представляє потенційну небезпеку для навколишнього середовища, то власнику повинна бути надана можливість підкоригувати свою діяльність так, щоб вона не суперечила нормам законодавства про захист навколишнього середовища.

Принцип 7. Практична застосовність

При прийнятті остаточного рішення висновки, отримані в ході оцінки, повинні бути повністю враховані. Відповідальні особи, в свою чергу, зобов'язані керуватися вимогами та рекомендаціями ОВНС на всьому протязі здійснення своєї діяльності.

Дамо коротке визначення основних учасників процесу ОВНС.

Замовник – особа, яка планує займатися певною діяльністю і відповідає за підготовку супутньої документації для пред'явлення на екологічну експертизу.

Виконавець – експерт, якому передано право проведення процедури оцінки.

Перш ніж перейти безпосередньо до етапів розробки проекту, розглянемо основні функції учасників оцінки ОВНС.

Учасники ОВНС та їх основні функції:

" Учасник

Основні функції

1

Замовник Готує і затверджує проектну документацію, аналізує суспільну думку, контролює дотримання вимог природоохоронного законодавства
2 Виконавець Проводить оцінку, координує дії в рамках всіх учасників процесу, оформляє документи, вироблені в процесі оцінки
3 Громадськість Вивчивши проект, висловлює власну думку про можливий вплив на екологію, організовує громадські слухання, знайомиться з остаточним рішенням
4 Органи влади Розглядають запропоновані замовником пропозиції з подальшим ухваленням по ним рішення, визначає межі району проведення оцінки, організовують інформаційну роботу з населенням, видають ліцензії

3. Як розробити проект ОВНС — 7 основних етапів

Якщо всі можливі наслідки діяльності об'єкта враховані і ймовірність виникнення загроз для навколишнього середовища мінімальна, можна переходити до поетапної розробки проекту ОВНС.

Розглянемо основні етапи.

Етап 1. Вибір експертної компанії

Вибираючи експертну компанію, не пошкодуйте часу на збір максимально можливої інформації про всіх зацікавили кандидатів.

Особливу увагу зверніть на тривалість і досвід роботи компанії на ринку цього виду послуг. Вивчіть, які конкретно роботи раніше проводила організація, почитайте відгуки про неї.

Етап 2. Розробка проекту технічного завдання

Технічне завдання (ТЗ) розробляється для визначення порядку проведення оцінки, її складу і змісту.

Як правило, ТЗ включає в себе підстави та терміни проведення оцінки, її цілі, завдання, порядок залучення громадськості, застосовувані методи, склад і зміст.

Етап 3. Аналіз стану навколишнього середовища в районі впливу об'єкта

На цьому етапі виявляються характерні для обраного району природні умови, його особливості і прогнозується, яким чином буде змінюватися навколишнє середовище після початку діяльності.

В ході аналізу враховуються наступні фактори:

 • кліматичні   вплив клімату району на плановану діяльність або об'єкт;
 • грунтові   склад і стан грунту;
 • геологічні   склад і структура порід, ймовірність сейсмічної активності;
 • гідрологічні   склад поверхневих і підземних вод;
 • біологічні   стан тваринного та рослинного світу.

Етап 4. Збір та аналіз інформації для оцінки впливу об'єктів на навколишнє середовище

На цьому етапі проводиться всебічний аналіз ймовірного впливу діяльності об'єкта на навколишнє середовище. Оцінюється вплив на повітря, воду, грунт, рослинність і тварин.

Особлива увага приділяється прогнозуванню загроз, які можуть виникнути при нештатних і аварійних ситуаціях.

Етап 5. Оцінка впливу на навколишнє середовище при будівництві об'єктів

На даному етапі виробляється компромісне рішення, яке дозволить побудувати об'єкт одночасно з мінімально можливими економічними витратами і при цьому без порушення природоохоронного законодавства.

Етап 6. Пропозиція експертом заходів, спрямованих на мінімізацію впливу

На підставі зібраної інформації клієнту надається пропозиції щодо мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Такі пропозиції включають:

 • заходи по вдосконаленню вже розроблених програм роботи об'єкта;
 • нові заходи, їх зміст, вартість та очікуваний результат;
 • заходи щодо відшкодування компенсацій сторонам, яким буде завдано шкоди в ході здійснення діяльності.

Етап 7. Надання замовнику проекту ОВНС

Експертна оцінка повинна містити повний звіт про стан навколишнього середовища і її зміну після початку діяльності. Подаються дані виражаються в конкретних кількісних оцінках та містять докладні коментарі.

Як видно з наведеного вище огляду, розробка проекту ОВНС вимагає знання положень природоохоронного законодавства на професійному рівні. Якщо ви не володієте такими знаннями, краще рішення   допомога професіоналів.

Представляємо вашій увазі юридичний портал Правознавець.ру. На сторінках сайту можна знайти відповідь на будь-яке питання. В інтересах клієнтів в режимі реального часу працює понад 700 юристів з усієї країни. Всього з сайтом співпрацюють понад 16 000 фахівців.

Кожен клієнт може задати питання юристові, який живе і працює саме в його регіоні. Таким чином, отриманий відповідь буде не тільки компетентним, але і адаптований до місцевих реалій. Портал працює цілодобово без перерв і вихідних. Правознавець.ру – надійний консультант, який завжди поруч.

4. Ким проводиться ОВНС – огляд ТОП-3 оціночних компаній

Проведемо огляд найбільш авторитетних експертних компаній, що спеціалізуються на екологічних експертизах і оціночних заходах.

1) Протос Експертиза

Протос ЕкспертизаПротос Експертиза входить в групу російських компаній «Протос», засновану в 2003 році. За відносно короткий термін роботи на ринку компанія зуміла завоювати лідируючі позиції на ринку оціночних та консалтингових послуг і сформувати думку про себе, як про шанованому і авторитетного експерта.

Головні принципи компанії – компетентність, креативність, відповідальність і комплексний підхід до кожного клієнта. Фахівці компанії мають досвід проведення робіт у всіх галузях промисловості. Список послуг організації постійно розширюється — «Протос» надає послуги не тільки у сфері промислової безпеки, але і в галузі екологічного страхування, навчання персоналу підприємств.

2) EcoStandard group

EcoStandart GroupКомпанія працює в своєму сегменті ринку з 1997 року. Першою з вітчизняних компаній отримала акредитацію в міжнародному співтоваристві U. S. Green Building. Відкриті представництва не лише в регіонах , але і за кордоном.

EcoStandard group спеціалізується на наданні послуг з розробки проектної документації, дослідженнях і впровадженні передових технологій в галузі екології, консультує клієнтів з проблемних питань охорони праці.

При необхідності фахівці компанії розроблять перелік необхідних заходів по охороні навколишнього середовища, встановлять розміри санітарно-захисної зони. Наявність у штаті висококваліфікованих спеціалістів гарантує грамотне виконання робіт будь-якого рівня складності.

3) Эколюкс

эколюкс екологіяГрупа компаній «Эколюкс» заснована в 2004 році. Основний напрямок діяльності – надання послуг в області охорони навколишнього середовища і оптимізації екологічних платежів. За 12 років роботи на ринку послугами компанії скористалися понад 6000 клієнтів.

Основні переваги – наявність дозволу на проведення будь-яких типів робіт і власної лабораторії. Фахівці «Эколюкс» готові запропонувати своїм клієнтам послуги з розробки повного пакету дозвільних екологічних документів і їх швидке узгодження з контролюючими органами.

Читайте докладний матеріал про незалежну оцінку.

5. Як прискорити процес оцінки впливу на навколишнє середовище – 3 простих ради

Оцінка впливу на навколишнє середовище – процес копіткий, вимагає вдумливого підходу і поетапної реалізації. Природно, на проведення всіх необхідних операцій потрібен час. Прискорення процесу, як правило, призводить до помилок та необ'єктивних висновків.

як-прискорити-ОВНС

Проте, виникають ситуації, коли в інтересах бізнесу потрібно провести оцінку в найкоротші терміни. Як же вирішити цю проблему швидко і отримати відмінний результат? Вихід є. Наведемо кілька корисних порад.

Порада 1. Підготувати всі документи заздалегідь

Якщо підготувати і передати експертної компанії весь пакет документів завчасно, то це дозволить фахівцям відразу приступити до роботи.

Така міра дозволить істотно скоротити терміни оцінки.

Порада 2. Замовити експрес-оцінку

Вибирайте експертну компанію, фахівці якої надають подібну послугу. При цьому зберіть інформацію про компанії.

Організація повинна добре зарекомендувати себе на ринку експертних послуг. В іншому випадку вас може чекати розчарування. Досить часто швидко робить свою роботу лише дилетант.

Порада 3. Користуйтеся спеціальними послугами компанії

Багато компаній у нашій країні надають спеціальні послуги з оцінки впливу на навколишнє середовище. Така послуга дозволить провести всі операції швидко і отримати компетентну оцінку.

Однак коштуватимуть такі послуги незрівнянно дорожче, так як фахівцям компанії доведеться відкласти всі свої інші проекти і працювати виключно в ваших інтересах.

Оцінити екологічну ситуацію можна не тільки на підприємстві, але й у власному помешканні. Якщо вас цікавить ця тема, читайте детальну статтю на нашому сайті, присвячену оцінці будинку.

Рекомендуємо переглянути короткий ролик по темі статті.

6. Висновок

Отже, друзі, тепер ви в курсі, що являє собою оцінка впливу на навколишнє середовище. Ми розібралися в усіх механізмах і тонкощах цього заходу. Сподіваємося, що викладений матеріал дозволить вам вибрати надійного експерта і уникнути труднощів у екологічному забезпечення вашого бізнесу.

Колектив журналу бажає своїм читачам здоров'я і благополуччя! Чекаємо від вас оцінок статті і коментарів по темі публікації. До нових зустрічей!


Путівник у світі фінансів і бізнесу » Фінанси » Бізнес для підприємців » Оцінка впливу на навколишнє середовище — 7 основних етапів розробки проекту ОВНС + професійна допомога в проведенні перевірки