Антикризове управління — 7 основних етапів антикризового менеджменту + 3 ради як збільшити стійкість підприємства в період кризи

Які бувають механізми та методи антикризового менеджменту? Як здійснюється антикризове управління підприємством? Де замовити послуги антикризового керуючого?

Ось вам цілком типова ситуація. Закінчився черговий фінансовий рік. Звітність підприємства сформована і здана. Однак проблем після цього не поменшало, а навпаки.

Треба платити податки, кредиторська заборгованість зростає, стали з'являтися прострочення за банківськими кредитами, зарплата персоналу нижче середньої по галузі, постачальники відмовляють у відстрочення платежів. Картина, прямо скажемо, сумна, очевидна криза.

Але безвихідних ситуацій не буває. Найголовніше   вчасно знайти правильне рішення!

Я, Алла Просюкова, сьогодні розповім про один ефективний спосіб подолання всіх цих проблем в компанії   антикризовому управлінні.

Навіть якщо у вашій компанії немає проблем, бізнес процвітає, основи антикризового управління не завадять. Як говориться: «Попереджений   значить озброєний»!

Отже, приступимо!

Антикризове управління

Зміст
 1. Що таке антикризове управління на що воно спрямоване
 2. Які бувають методи антикризового управління — 5 основних методів
 3. Як вивести підприємство з кризи — 6 важливих етапів
 4. Хто надає послуги з антикризового управління   огляд ТОП-3 компаній
 5. Як збільшити стійкість підприємства до кризи — 3 корисні поради
 6. Висновок

1. Що таке антикризове управління на що воно спрямоване

Пропоную з самого початку визначитися з основним поняттям теми.

Антикризове управління   процедури, спрямовані на оздоровлення фінансово-господарської діяльності компанії, що дозволяють вивести її з кризового стану.

Основні завдання такого управління:

 • профілактика негативних ситуацій на підприємстві;
 • розпізнавання криз;
 • подолання їх наслідків;
 • пом'якшення кризових процесів.

Антикризовий менеджмент затребуваний як під час кризи, так і в профілактичних цілях.

Профілактичний напрямок включає в себе:

 • моніторинг діяльності компанії;
 • своєчасне виявлення негативних процесів;
 • оцінка роботи підрозділів фірми;
 • розробка комплекс заходів щодо запобігання кризових явищ.

Управління під час кризи передбачає:

 • стабілізацію фінансового стану підприємства;
 • збільшення обсягу реалізації продукції;
 • оптимізацію витрат компанії;
 • підвищення прибутків;
 • розв'язання внутрішніх конфліктів.

2. Які бувають методи антикризового управління — 5 основних методів

Будь-яке управління передбачає використання цілого комплексу різноманітних процедур. Антикризове — не виняток.

Пропоную ознайомитися з найбільш популярними методами.

Метод 1. Скорочення витрат

Під час кризи підприємство, як правило, відчуває фінансові труднощі. У цьому випадку виправдане застосування такого методу антикризового управління, як скорочення витрат.

Витрати зменшують за рахунок зведення нанівець витрат, які не належать до основної діяльності фірми, оптимізації витрат на персонал і т. д.

Приклад

Яскравим прикладом цього методу може стати криза 2009 року в компанії «Форд». Проблеми у автоконцерну на той момент спостерігалися по всіх фронтах.

найважливішими вважалися:

 • системна економічна криза;
 • перекупка частини акцій конкурентами;
 • внутрішні конфлікти;
 • зниження довіри споживачів.

Основні з них були пов'язані із страйками персоналу, який вимагав підвищення зарплати на 30%. Компанія не могла дозволити собі її зростання навіть на 15%.

На цей момент перед менеджментом стояло завдання скорочення витрат підприємства, в тому числі витрат на персонал.

Керівництво прийняв такі рішення: скоротити кількість співробітників на 1200 осіб, урізати преміальний фонд, знизити виплати акціонерам.

Подібні заходи в комплексі з скороченням модельного ряду випускаються автомобілів дозволили успішно подолати кризу.

Компанія Форд

Метод 2. Створення оптимальної звітності

Для діяльності кризового підприємства особливого значення набуває формування оптимальної звітності, тобто управлінської звітності, здатної об'єктивно відобразити стан справ компанії.

За її основу необхідно взяти аналіз руху грошових коштів і рентабельності проблемної фірми.

Метод 3. Реорганізація структури компанії

Антикризовий менеджмент використовує реорганізацію фірм у формі виділення і/або поділу. Цей метод дозволяє фінансово стабілізувати становище компанії, запобігти втратам її ринкової вартості, диверсифікувати капітал.

Метод 4. Збільшення надходження грошових коштів

Збільшення грошових коштів уможливлює проведення антикризових заходів. Тут важливо правильно визначити пріоритетні способи зростання грошового потоку підприємства.

Вибір способів досить широкий, детальніше ми розглянемо їх нижче.

Метод 5. Визначення стратегії розвитку організації

Аналіз діяльності кризової фірми служить основою для розробки антикризової стратегії. Така стратегія змінюється під впливом безлічі факторів внутрішнього та зовнішнього оточення підприємства.

Важливо враховувати їх усі. Тільки при такому підході антикризовий менеджмент буде ефективним.

Визначення антикризової стратегії умовно можна поділити на 3 етапи:

 1. Всебічна діагностика фірми;
 2. Коригування цілей і місії компанії на основі отриманих результатів.
 3. Вибір альтернативної стратегії, здатної вивести підприємство з кризової ситуації.

3. Як вивести підприємство з кризи — 6 важливих етапів

Складна ситуація в економіці, міжнародні санкції, високий курс валют ускладнюють діяльність практично будь-якого російського підприємства.

Щоб не допустити розвитку кризи, необхідно знати основні етапи виведення компанії з ситуації.

Етап 1. Визначення кризового епіцентру

Виведення компанії з кризи необхідно починати з визначення ділянки в її діяльності, який став відправною точкою. Це може бути неконтрольоване зростання виробничих витрат, погіршення якості продукції, недотримання договірних відносин, зростання дебіторки і т. п.

Тільки точне визначення епіцентру кризи дозволить розробити дієві антикризові заходи.

Етап 2. Робота з персоналом

Управління персоналом в умовах фінансових труднощів у компанії   найважливіша складова антикризового управління.

У такій ситуації необхідно провести заходи, представлені в таблиці:

Захід Зміст
1 Оптимізація чисельності та структури персоналу Перегляд штатного розкладу, формування нових посадових інструкцій, відмова від послуг працівників, що виконують незначні операції (обов'язки), що працюють за сумісництвом і т. п.
2 Інформаційне забезпечення Колектив повинен бути в курсі реального стану справ у компанії   відсутність інформації породжує чутки і дестабілізує обстановку
3 Створення в колективі сприятливого мікроклімату Усунення непорозуміння, незгоди в колективі і будь-яких інших ситуацій, здатних привести до конфліктів
4 Навчання персоналу Перенавчання працівників у відповідність з новими кризовими умовами та вимогами

Практика показує, що такі дії здатні налаштувати колектив на вирішення нових стратегічних завдань.

Етап 3. Зниження витрат

Зниження витрат має бути розумним. Дуже погано, коли ця процедура негативно впливає на якість продукції, послуг.

Зазвичай зниження витрат проводити за рахунок:

 • зниження матеріальних витрат (покупка більш дешевого сировини і комплектуючих, застосування ресурсозберігаючих технологій, укладання договорів з місцевими постачальниками);
 • зменшення фінансування на науково-дослідні розробки;
 • скорочення оплати праці;
 • регулювання асортименту;
 • витрат на адміністративно-господарські потреби та ін

З допомогою професійного управлінського обліку необхідно проаналізувати постатейно всі витрати. Обов'язково виявляться позиції, які можна скоротити чи оптимізувати.

Етап 4. Стимулювання продажів

Способів стимулювання продажів багато. Конкретний вибір залежить від виду діяльності компанії.

Так, якщо стимулювати продажу необхідно у торгових підприємств, то застосовні розпродажі, акції.

Якщо стимулюємо продажу підприємства-виробника, то це розсилка комерційних пропозицій по базі потенційних клієнтів, дисконтні карти, комплексні рішення по обслуговуванню клієнтів, використання crm-систем для обробки клієнтських заявок.

Етап 5. Оптимізація грошових потоків

Компанія оптимізує грошові потоки за допомогою цілого ряду заходів.

Ось деякі з них:

 • щоденна звірка балансу наявності грошових коштів;
 • формування реєстру платежів;
 • підвищення позареалізаційних доходів за рахунок продажу невикористовуваних обладнання, матеріалів тощо;
 • знижки покупцям, які купують продукцію за готівковий розрахунок;
 • скорочення терміну товарного кредиту;
 • підвищення продажів;
 • консервація невикористовуваних основних засобів (дозволить знизити податок на майно).

Етап 6. Реструктуризація кредиторської заборгованості

Одна з важливих стадій антикризового управління   реструктуризація існуючої заборгованості перед кредиторами.

Це можна зробити, переуступивши свою дебіторську заборгованість кредиторам підприємства. Плюсом такого способу служить зниження витрат на обслуговування кредиторки, при цьому немає необхідності відволікання коштів.

Також використовуються:

 • розстрочка;
 • обмін заборгованості на цінні папери;
 • списання боргу.

4. Хто надає послуги з антикризового управління   огляд ТОП-3 компаній

Антикризове управління   процес складний. Ефективність сильно залежить від фахівців, зайнятих розробкою і впровадженням необхідних процедур і процесів.

Пропоную ознайомитися з підбіркою компаній, які професійно займаються антикризовим управлінням.

1) Навігатор-Консалт

Навігатор-КонсалтМосковська компанія «Навігатор-Консалт», утворена в 2003, спеціалізується за трьома напрямками: аудит, консалтинг та оцінка.

Подробиці про основні напрямки діяльності ТОВ «Навігатор-Консалт» представлено в таблиці:

Напрямок Зміст
1 Консалтинг Управління проектами, антикризове управління, робота з непрофільними активами, взаємодія з проблемними позичальниками.
2 Аудит Аудит звітності, видача висновків, податковий аудит, ініціативний, обов'язковий
3 Оцінка Бізнесу та інвестпроектів, нерухомості, нематеріальних активів та інтелектуальної власності, машин, устаткування і транспорту, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, експертиза звітів інших оцінювачів

Всі аудитори і оцінювачі компанії мають кваліфікаційні атестати і сертифікати, великий профільний досвід. Професійна відповідальність співробітників застрахована в «Альфа страхування».

2) RESTCONSALT

RESTCONSALTКомпанія спеціалізується в сфері ресторанного консалтингу.

Основні послуги:

 • супроводження діяльності закладів;
 • дизайн;
 • проектування і будівництво;
 • антикризове управління;
 • аудит ресторанів;
 • брокерські послуги.

Професійна команда «RESTCONSALT» на основі глибокого, всебічного аналізу здатна розробити стратегію, яка підвищує ефективність і прибутковість будь-якого закладу громадського харчування.

3) БизнесХелпер

БизнесХелпер«БизнесХелпер» надає своїм клієнтам бізнес-допомога і пропонує послуги в сфері управлінського консалтингу. Свою діяльність фірма веде у всіх регіонах РФ.

Переваги компанії:

 • працює на результат;
 • індивідуальні рішення для кожного клієнта;
 • глибока діагностика організації з урахуванням специфічних особливостей;
 • всі співробітники   практики з великим досвідом у своїй галузі.

5. Як збільшити стійкість підприємства до кризи — 3 корисних ради

Хворобу легше попередити, ніж лікувати. Ця прописна істина відома всім. Актуальна вона і для «здоров'я» підприємств і організацій. Адже криза компанії — це теж свого роду хвороба. А, значить, слід проводити профілактичні заходи, що дозволяють не допустити її розвитку.

Як це зробити? Читайте мої поради.

Порада 1. Періодично проводите діагностику кризових явищ на підприємстві

В силу моєї основної професії мені часто доводиться стикатися з документацією різних фірм. Так от у багатьох управлінська звітність знаходиться в жалюгідному стані.

Навіть якщо воно і ведеться, то її дані не аналізуються або аналізуються поверхнево. Аналогічна ситуація складається і з бухзвітністю. Природно, в такій ситуації втрачаються важливі ознаки назрівання кризи.

Моя порада: не нехтуйте аналізом всіх видів звітності! Це дозволить завчасно проводити діагностику кризових явищ підприємства, своєчасно приймати необхідні заходи.

Порада 2. Скористайтесь послугами антикризового керуючого

Якщо криза на порозі, то краще не намагатися боротися з ним в поодинці. Запросіть спеціаліста   антикризового керуючого. Його послуги корисні не тільки в пік кризи, але і при перших ознаках напруженості в роботі компанії.

Керуючий проведе комплексний SWOT-аналіз, розробить план заходів, що дозволяє уникнути катаклізму і великих втрат, оптимізує грошові потоки і витрати.

Порада 3. Не затягуйте з застосуванням антикризових механізмів

При перших симптомах наступаючого кризи слід відразу ж застосовувати антикризові заходи. Не слід чекати, що «саме розсмокчеться».

Пам'ятайте, якщо човен дала тріщину, і її вчасно не підремонтувати, то вона потоне. Так не доводьте справу до катастрофи!

В продовження теми пропоную вашій увазі коротке відео про базові принципи антикризового управління від професіоналів.

6. Висновок

Отже, підсумуємо. Антикризове управління або як його ще називають   антикризовий менеджмент, дозволяє виявити прихований потенціал підприємств в складний період їх розвитку, при недостатності фінансових ресурсів.

Саме з його допомогою в більшості випадків вдається подолати кризові явища.

Питання до читачів

Як ви вважаєте, чи ефективно антикризове управління в якості профілактичного засобу?

Бажаємо, щоб отримані знання так і залишилися б теоретичними! Успіхів вам у всіх ваших починаннях!

Задавайте питання, коментуйте статтю, залишайте відгуки. Діліться отриманою інформацією в соцмережах.


Путівник у світі фінансів і бізнесу » Фінанси » Бізнес для підприємців » Антикризове управління — 7 основних етапів антикризового менеджменту + 3 ради як збільшити стійкість підприємства в період кризи