Характеристика

Характеристика - це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня/студента).
Як правило, дається характеристика з останнього місця роботи, навчання чи проходження практики студентом. Готує характеристику керівник структурного підрозділу (класний керівник/декан). Підписується керівником установи або керівником установи та керівником структурного підрозділу та засвідчується гербовою або круглої (що прирівнюється до гербової) печаткою.
Характеристика подається при вступі до навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу і т. д.. залежно від призначення може бути виробничою, атестаційної рекомендаційної нейтральною.
Характеристика складається з таких реквізитів:

 1. Назва документа.
 2. Прізвище, ім'я, по батькові особи (повністю), на яку складається характеристика, в родовому відмінку.
 3. Посада, вчений ступінь, вчене звання (якщо є), місце роботи, навчання.
 4. Рік народження (при необхідності - національність, домашня адреса, освіта).
 5. Текст.
 6. Дата укладення характеристики.
 7. Підпис керівника організації (другим може бути підпис керівника структурного підрозділу, інших посадових осіб).
 8. Печатка установи.

Текст характеристики містить, як правило, наступні дані:

 • Короткі анкетні дані про особу, на яку складається характеристика;
 • Відомості про трудової (навчальної) діяльності людини (де, з якого часу працює, на яких посадах працює або дані про навчання)
 • Оцінка ділових і моральних якостей
 • Висновки

Нижче Ви можете завантажити приклади характеристики на працівника з місця роботи, а також студента з місця навчання та місця проходження практики.

Зразок характеристики на працівника з місця роботи:

 ХАРАКТЕРИСТИКА
Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________, ______________ року народження, працює або працював на посаді ________________________ _____________________________________ з "___"______________ 2005р. 
У період перебування на робочому місці в якості водія-експедитора, за цей час зарекомендував себе позитивно, як незамінний фахівець в певній галузі виробництва______________________.

Ділові якості проявив на найвищому рівні, постійне прагнення до самовдосконалення. За характером спокійний, врівноважений, жодної скарги не надходило від обслуговуваних клієнтів, тільки позитивні відгуки.

В колективі користується повагою і авторитетом. Не мало підготував молодих фахівців. У порушенні техніки безпеки помічений не був.

Слід зазначити, що водійське посвідчення для __________________ єдиний спосіб заробітку.
Характеристика видана для пред'явлення в _____________________________.
Директор ________________ Ф. В. О. Дата, підпис і печатку.

Зразок характеристики студента з місця практики:

Характеристика видана студенту ________________________ вказуємо навчальний заклад ___________________________ (Ф.В. О)
1. Назва практики: переддипломна
2. Місце проходження практики (назва підприємства, його адреса, телефон)
Акціонерне товариство«______________________»
_____________________________ (Адреса і телефон)
3. Яка робота виконана в організації або на підприємстві, що дізнався, чого навчився
Вивчення внутрішньої документації підприємства або організації (документи з кадрів, посадові інструкції, внутрішні процедури), вивчення загального досвіду роботи підприємства«____________________________», аналіз діяльності підприємства або організації, знайомство з звітністю і складання планів.
4. Оцінка проходження практики (діяльності студента) керівником підприємства (організації)
____________________________ (Ф. В. О) за час проходження дипломної практики показав хороший і теоретичний рівень знань підготовки в питаннях управління і справа ведення підприємством. Покладення обов'язку виконував якісно та сумлінно і в повному обсязі. Намагався добувати нові знання, удосконалювати досвід. У цілому всю виконану роботу _________________________ (Ф.В. О) можна оцінити на «__».
Керівник
Акціонерного товариства«________________» ___________________ / _______________ /
5. Час проходження практики
Прибув на практику______________________
Вибув з практики_______________________

.

Путівник у світі фінансів і бізнесу » Статті » Бізнес » Характеристика