Поточний рахунок у банку: пакет документів і особливості відкриття

Сучасний бізнес практично неможливо уявити без проведення безготівкових розрахунків через рахунки, відкриті в банках. Навіть приватним підприємцям, які, як правило, працюють з готівкою надходженнями, доведеться відкрити рахунки в банку, для отримання кредитної підтримки. Щоб відкрити банківський рахунок у банку, за допомогою якого будуть здійснюватися видаткові та прибуткові операції, підприємці повинні пройти ряд обов'язкових процедур.

Що таке поточний рахунок?

Поточний рахунок - це вид рахунків у банках, які служать для зберігання грошових коштів і здійснення поточних розрахунків підприємствами, організаціями і просто фізичними особами. Гроші з поточного рахунку можуть бути легко зняті, також як і внесено на нього в будь-який час.

Поточний рахунок може відкриватися як у національній, так і іноземній валюті.  Поточний валютний рахунок - банківський рахунок, призначений для обліку операцій з валютою, одержаною на внутрішньому валютному ринку. Поточний валютний рахунок у банку відкривається в тому ж порядку, що і поточний рахунок в національній валюті.

Порядок відкриття поточного рахунку в банку

Перше, що потрібно зробити, це вибрати банк, в якому компанія планує відкрити поточний рахунок і дізнатися перелік документів, які необхідні для його відкриття. Як правило, це стандартний пакет, затверджений інструкцією Національного банку України.

Стандартний пакет документів, необхідний для відкриття поточного та депозитного рахунків в банку, для компаній малого і середнього бізнесу

Для підприємства - юридичної особи:
 1. Заяву на відкриття поточного рахунка (або поточний валютний рахунок, депозитний рахунок)
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію, Статут, Установчий договір (копії, завірені нотаріально, або органом який видав свідоцтво про державну реєстрацію).
 3. Копію документа, що підтверджує постановку підприємства на податковий облік - 4-ОПП
 4. Документ, який підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, або його копію
 5. Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України
 6. Дві картки із зразками підписів і відбитком печатки підприємства (завірені нотаріально
 7. Копію протоколу Загальних Зборів Засновників про призначення керівника і головного бухгалтера.
 8. Копію довідки з Державного Статуправління про реєстрацію
 9. Копії паспортів посадових осіб підприємства, засвідчені підписами цих осіб.
Для приватного підприємця – фізичної особи (СПД):
 1. Заяву на відкриття поточного рахунка (або поточний валютний рахунок, депозитний рахунок)
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію (копію, завірену нотаріально, або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію).
 3. Копію документа, який підтверджує про взяття на податковий облік суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (далі - СПД ФЛ) - за формою 4-ОПП.
 4. Копію свідоцтва, що підтверджує реєстрацію СПД ФО як платника соціальних страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у разі використання найманої робочої сили
 5. Копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України
 6. Дві картки із зразками підписів і відбитком печатки підприємця
 7. Копії сторінок паспорта, ІПН СПД ФО та довірених осіб

Коли документи зібрані, керівник компанії (приватний підприємець) відвідує банк, щоб відкрити поточний рахунок. Перед укладанням договору про розрахунково-касовому обслуговуванні, співробітник банку повинен в обов'язковому порядку провести ідентифікацію нового клієнта. Для цього необхідні паспорт керівника підприємства (приватного підприємця), а також довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Працівник банку робить копії цих документів, які візуються двома сторонами.

Банк може вимагати інші документи та відомості, необхідні для підтвердження фінансового стану майбутнього клієнта або здійснюваного їм виду діяльності. Якщо всі необхідні документи будуть представлені і у працівника банку при здійсненні ідентифікації підприємця не виникне мотивовані підозри, то приймається рішення про відкриття рахунку та укладається договір.

Для того щоб компанія змогла повноцінно використовувати поточний рахунок у банку (зараховувати і перераховувати грошові кошти) представник підприємства повинен протягом трьох робочих днів (включаючи день відкриття рахунку) проінформувати про це орган податкової служби за місцем реєстрації особисто або за допомогою поштового відправлення з повідомленням про вручення. Форма такого повідомлення затверджено законодавчо і оформляється безпосередньо в банку в момент відкриття поточного рахунку.

При отриманні повідомлення орган податкової служби реєструє його за умови заповнення всіх необхідних реквізитів і повертає підприємця зі штампом відповідного підрозділу податкової служби та датою реєстрації. У триденний термін після дати отримання повідомлення органу державної податкової служби надсилає установі банку, в якому  відкрито рахунок, або повертає платнику для подальшої передачі до установи банку корінець повідомлення з відміткою про взяття рахунка на податковий облік.

До отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише в режимі зарахування коштів. Датою початку видаткових операцій за рахунком є дата реєстрації отримання банком корінця повідомлення про взяття рахунки на облік органом державної податкової служби.

Додаткові послуги банку по розрахунково-касовому обслуговуванню підприємства

У більшості випадків, відкриття поточного рахунку в банку є платною послугою, вартість якої може коливатися від 1 до 100 гривень. Однак, при виборі банку, слід звертати увагу на вартість інших послуг, які надаватиме банк при обслуговуванні розрахункового рахунку.

Сьогодні, практично всі банки пропонують спеціалізовані набори або пакети послуг з розрахунково-касового обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу. Зазвичай в них включаються такі платні послуги:

 • відкриття поточного рахунку;
 • щомісячне обслуговування поточного рахунку;
 • здійснення платежів за дорученням клієнта;
 • зарахування і зняття грошей з поточного рахунку;
 • установка і обслуговування системи «Клієнт – Банк» або «Інтернет-банкінг»
 • відкриття зарплатних карт і корпоративних пластикових карток;
 • оформлення чекової книжки та інші.

До відома:

Умови відкриття curїх рахунків в українських банках можна знайти на нашому сайті в розділі - Рейтинги розрахунково-касового обслуговування (РКО) в банках України.

.

Путівник у світі фінансів і бізнесу » Статті » Бізнес » Поточний рахунок у банку: пакет документів і особливості відкриття