Довідка про доходи (Довідка про доходи)

Багато установи для оформлення того чи іншого документа вимагають довідку про доходи. Така довідка може мати різний вигляд в залежності від того, куди вона прямує.

У нас ви можете скопіювати і завантажити наступні бланки довідок про доходи:

Довідка видана для подання до органів праці та соціального захисту населення для оформлення соціальної допомоги (житлової субсидії):

            Форма

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 27 серпня 2004 р. N 192

 

        Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (навчальний
заклад) _____________________________________________________________________________________
або фізична особа-підприємець ________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження _____________________________________ тел. _________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________
або реєстраційний номер з РДПАУ _____________________________________________________________
ДПІ _______________________________________________________________________________________
                                                                        (за місцем реєстрації)

 

ДОВІДКА ПРО ДОХОДИ

 

Видана гр. __________________________________________________________________________________
про те, що він /вона/ справді працює /навчається/ у ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,
форма працевлаштування (навчання) ___________________________________________________________
                                                                               (зазначити основне, за сумісництвом, інше; навчання - платні/безплатне)

займає посаду _______________________________________________________________________________
ідентифікаційний номер _______________________________________________________________________

 

Місяці
20__ року

Нарахована заробітна плата, в т. ч. у натуральній формі (грн..)

Інші нарахування, в т. ч. у натуральній формі (грн.)

Сплачені аліменти
(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець::

 

 

 

 

 

Загальна сума доходу за період з ______________ 20__ р. за ______________ 20__ р. за винятком аліментів становить ___________________________________________________________________
                                                                                                           (сума літерами)
_____________________________________________________________________________ гривень.

       

Довідка видана для подання до органів праці та соціального захисту населення для оформлення соціальної допомоги (житлової субсидії).

 

        За відсутності у фізичної особи - підприємця печатки додається копія свідоцтва про державну реєстрацію.

_______________________________________
(суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або
посада керівника юридичної особи)

 

/______________/

 

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер (бухгалтер)

 

/______________/

 

"___" ____________ 200_ р. N ________

 

 

 Довідка про доходи за місцем вимоги:

 

Вих. № ________ від ____________р.                                     За місцем вимоги

 

 

ДОВІДКА

 

            Видана ______________________________ (індивідуальний податковий номер ________________)

в тому, що вона дійсно працює у __________________ з _________ року за основним місцем роботи   та

займає посаду ____________________________________________________________________________.

            Посадовий оклад становить ___________ гривень та заробітна плата за шість місяців склала

_____________ гривень (________________________________________________гривень _____ коп.)

 

            Затримок по видачі заробітної плати  не було.

Місяць

Нараховано, грн.

Утримано

До сплати

податки

аліменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Всього до сплати  ______________ (____________________________________________ грн._____ коп.)

Директор         __________________

Гол.бухгалтер __________________

Довідка про доходи для отримання кредиту

ДОВІДКА

      Видана _________________ (індивідуальний податковий номер ____________) у тому, що він (вона)

                                 (ПІБ)

дійсно працює у _____________________ з ___.________200_ року на посаді _____________, що зазначено в наказі _____ від ___.________200_ року.

      Посадовий оклад становить ______________грн. та заробітна плата за останніх ______ місяців склала ___________  (_______________ грн. __ коп.).

Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

Місяць

Нараховано, грн.

Утримано

До сплати

Податки

аліменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Всього до сплати: _____________________________ грн. __ коп.

Для отримання кредиту

Директор             ________________________

Гол. Бухгалтер   ________________________

.

Путівник у світі фінансів і бізнесу » Статті » Бізнес » Довідка про доходи (Довідка про доходи)