Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:

  • подача працівником заяви про прийом на роботу з представленням всіх необхідних документів;
  • проставлення віз посадових осіб та резолюції власника або посадової особи, володіє правом прийому на роботу;
  • видання наказу про зарахування працівника на роботу;
  • пред'явлення наказу працівнику під розписку;
  • внесення запису в трудову книжку.

Документи, які необхідно надати при вступі на роботу, перераховані в ст. 24 Кзпп. зокрема, такими документами є паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудова книжка, документи про освіту, про стан здоров'я та інші. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі ст. 25 Кзпп забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну, національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. В наказі про прийняття на роботу обов'язково зазначаються:

  • умови прийому на роботу за сумісництвом, на тимчасову роботу, з випробувальним терміном, за переведенням);
  • найменування професії (посади) відповідно до Класифікатором професій  і штатним розписом;
  • дата, з якої проводиться прийом на роботу;
  • оклад (тарифна ставка), надбавки, доплати.

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу може бути оформлений у довільній формі, але для урахування знову прийнятих на роботу, як правило, використовується типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийом на роботу», затверджена наказом Держкомстату України № 489.

Ви можете скопіювати і завантажити зразок (шаблон) наказу (розпорядження) про прийом на роботу мовою оригіналу.

 

 

____________________________________________________________

Підприємство, організація

Типова форма П-1

Затверджена наказом Мінстату України

від 09.10.95 р. N 253

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

Код за УКУД

 

 

НАКАЗ №          .

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПРИЙОМ НА РОБОТУ

Номер наказу

Дата складання

 

 

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Прийняти на роботу з____________________________________

Дата

 

на конкурсній основі

Код

 

за умовами контракту

Код

 

зі строком випробування  і без нього  

___________________

рядків випробування

Код

 

Рядків трудового договору

Безстроковий

Код

 

на визначений рядків  до                                         .

Код

 

на час виконання певної роботи

Код

 

Робота                                                                              .

Основна, за сумісництвом

Код

 

       

 

Цех, відділ

Дільниця

Категорія персоналу

Професія, посада

Тарифний розряд (клас), розряд

Табельний номер

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма і система оплати праці                                 .

Код

 

Умови праці ______________________________________

Нормальні, шкідливі, небезпечні

Код

 

 

Надбавка та доплати до заробітної плати           _________________________________________

вигляд

Розмір

 

 

 

Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним робочим часом    ________________ 

 

                               .

Підпис керівника

 

                               .

Підпис працюючого

Зворотна сторона форми № П-1

Направляється для ознайомлення з умовами роботи

_________________________________________________________________________________________
      цех (відділ), дільниця

 

______________________
                посада

__________________
підпис

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Згоден прийняти на роботу

за професією

 

на посаду

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

за тарифним розрядом

 

 

зі строком випробування

 

з окладом

 

 

 

 

 

Начальник (майстер)

цеху (відділу)

 

________________
підпис

дільниці

 

"___" ____________ 20__ р.

 

З умовами роботи згоден (згодна)

___________________
підпис

 

                                                                            "___" ____________ 20__ р.

 

Висновок медичного огляду ___________________________________________________________

 

 

                                                                      .

        посада                             підпис

 

Відмітки про проходження інструктажу з техніки  безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид інструктажу

Дата

Посада і підпис особи, яка проводила інструктаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Путівник у світі фінансів і бізнесу » Статті » Бізнес » Наказ (розпорядження) про прийом на роботу