Що таке факторинг простими словами   повний огляд поняття для новачків + 5 порад експерта щодо вибору факторингової компанії

Що таке факторинг? У чому його перевага? Які види факторингу бувають і як правильно вибрати факторингову компанію новачкові?

Добрий день! З вами Едуард Стембольский. Я більше десяти років пропрацював фінансистом в різних вітчизняних компаніях. Сьогодні ми з вами поговоримо про факторинг.

Мій професійний профіль – оптимізація дебіторської заборгованості. Факторинг дуже часто дозволяв мені уникнути касових розривів і нормалізувати грошовий потік підприємства.

Отже, якщо ви хочете, щоб ваші гроші не «осідали» у контрагентів в самий невідповідний момент – читайте далі.

Що таке факторинг і як він працює

1. Що таке факторинг   повний огляд поняття для новачків

У вузькому сенсі, факторинг – це особливий формат торговельного кредитування. Більш широко поняття факторингу звучить наступним чином:

Факторинг — це беззаставне надання коштів (оборотних) коштів постачальнику у відповідь на переуступку їм грошової вимоги до покупця (виникає в момент відвантаження товару або надання послуги).

Новим власником прав на востребование стає оплати факторингова компанія (фактор). Важливий момент – фактор отримує «дебіторку», за якою не фіксувалися порушення умов оплати. В іншому випадку він був би колектором. А це принципово інший напрямок діяльності!

Більш широке трактування поняття факторингу включає в себе також процеси оцінки та страхування ризиків неплатежів, які залежать від того, наскільки надійна компанія-покупець.

Компанія фактор постачальник і покупець- схема

Історія виникнення факторингу

Історія факторингу бере свій початок в епоху античності. Про це, зокрема, говорить походження терміна від латинського facio, буквально і переводить як «той, хто робить».

Базова причина формування потреби в факторинг – розвиток світової торгівлі, що передбачала значний часовий проміжок між відвантаженням продукції та сплатою.

У факторинг отримав розвиток на початку «нульових». Основними компаніями-факторами виступають вітчизняні банки. Російський факторинговий оборот зараз не перевищує 0,5% від ВВП (в економіках західних країн цей показник становить від 2% до 20%).

2. Навіщо потрібен факторинг і які його головні переваги

Отже, вище ми розібралися з тим, що це таке «факторинг». Якщо дати визначення факторингу простими словами, то воно буде звучати наступним чином:

Факторинг – це отримання грошей постачальником від фактора в термін, який коротший ніж той, що передбачений контрактом на поставку товару.

Найчастіше фактор одномоментно виплачує близько 90% від вартості товару. Решта суми надходить після того, як покупець підтвердить отримання продукції та відсутність будь-яких претензій чи здійснить оплату.

Зрозуміло, що умови факторингу передбачають оплату послуг фактора (у вигляді деякої комісії).

Потреба в подібній схемі може виникнути у разі форс-мажору. Дуже часто швидко наростити оборотний капітал виявляється дешевше, використовуючи різні схеми факторингу, ніж вдаючись до короткострокових кредитах. А у вітчизняній практиці доступ малих підприємств до позикових коштів суттєво утруднений.

Але може факторинг спочатку закладатися у фінансові плани підприємства? Відповідь ствердна. Багато компаній змушені вдаватися до факторингу, працюючи в умовах «ринку покупців».

Відстрочка платежу виступає як конкурентна перевага, а підвищення оборотності оборотних коштів досягається завдяки факторингу.

У вітчизняній практиці факторинг часто зустрічається при оформленні поставок товарів і послуг від невеликих фірм на адресу гігантських корпорацій.

Великі юридичні особи нерідко проявляють негнучкість при договірної роботи і готові співпрацювати, лише використовуючи якесь «шаблонне» угоду на постачання.

Домогтися зміни умов оплати практично неможливо, цьому протистоїть бюрократія корпорацій-гігантів, що не бажає допускати прецедент зміни усталеної практики.

Важливо!

Поширена проблема в подібному випадку виникнення податкових зобов'язань раніше надходження виручки, так як реалізація визнається за фактом відвантаження товару.

Факторингу притаманні ще кілька переваг:

 • на відміну від кредиту, він не вимагає використання застави;
 • факторингова компанія фактично проводить інкасацію заборгованості клієнта;
 • договір факторингу – це в деякому сенсі страховка від ризику неплатежу.

Основні переваги та недоліки факторингу представлені в таблиці нижче. Аналіз проведено на основі порівняння з банківським кредитом.

Плюси факторингу (+) Мінуси факторингу (-)
1 Факторинг гарантує безупинний обіг грошових коштів Послуга факторингу потребує витрат (можуть досягати 10% від суми реалізації)
2 Знижуються ризики, пов'язані з дебіторською заборгованістю Факторинг втрачає сенс при високій ритмічності відвантажень та оплат
3 З'являється можливість запропонувати графік оплати, зручний для покупця В високі і «заплутані» тарифи

3. Основні види факторингу та їх особливості

Існує безліч різновидів факторингу в залежності від потреб клієнтів.

Основні види факторингу наступні:

 • відкритий і закритий;
 • з регресом і без регресу;
 • внутрішній і міжнародний.

Нижче, я розповім вам про кожному більш докладно.

З точки зору інформування учасників факторингової угоди про її укладення розрізняють публічний закритий (конфіденційний) факторинг.

У першому випадку покупець отримує інформацію про те, що постачальник уклав договір з компанією-фактором. При цьому рахунок-фактура оформляється відповідним чином (робиться запис про необхідність перерахувати кошти на користь фактора).

У другому, означає, що платник не повідомляється про те, що укладений факторинговий договір. Боржник перераховує кошти на адресу постачальника, а той, у свою чергу, сплачує їх фактору.

З позиції розподілу ризиків буває факторинг з регресом і факторинг без регресу.

Факторинг з регресом, тобто право регресу означає, що у разі порушення боржником умов контракту, фактор може повернути постачальникові неоплачені рахунки і вимагати повернення кредиту. В реальних умовах ця умова дуже рідко передбачається у договорах.

Факторинг без регресу передбачає, що фактор не тільки бере на себе ризики несплати, але і зобов'язується покрити всі витрати свого клієнта, пов'язані зі стягненням боргу (включаючи судові).

З точки зору резидентності учасників факторингової операції виділяють внутрішній факторинг і зовнішній (міжнародний).

При внутрішньому факторингу і постачальник, і покупець, і фактор зареєстровані в одній країні.

При міжнародному факторингу учасники угоди – резиденти різних країн. Для зовнішнього факторингу характерні довгострокові договори, які передбачають передачу фактору всієї дебіторської заборгованості будь-якого покупця або всі покупців-резидентів конкретної країни.

4. Як працює факторинг — 3 етапи факторингу

З позиції постачальника факторингова операція досить проста. Враховуючи невисокі ризики, один із базових критеріїв – розцінки на послуги компанії-фактору. Втім, деякі нюанси ми розглянемо нижче. Етапи факторингу з точки зору факторингової компанії виглядають по-іншому.

Етапи і схема роботи факторингу:

Схема роботи факторингу

Етап 1. Оцінка потенційного клієнта

На цьому етапі аналізується робота потенційного клієнта. Найбільша увага приділяється фінансовим станом його дебіторів. Це пов'язане з тим, що основний ризик фактора – невиконання покупцем своїх зобов'язань.

У процесі цієї роботи від постачальника запитується інформація:

 • про контрагентів;
 • про умови поставок та оплат;
 • про факти порушень договірних зобов'язань.

Служба безпеки фактора повинна перевірити достовірність отриманих даних. Також розглядається кредитний рейтинг країни. По можливості досліджується інформація про своєчасності погашення кредитів, отриманих в банках.

Умови договору на поставку аналізуються на відповідність умовам інших подібних договорів, що укладаються на ринку. У випадку наявності суттєвих відхилень аналізуються їх причини (це дозволяє мінімізувати ймовірність виникнення зловживань).

Також компанія-фактор має оцінити ймовірність виникнення рекламацій (претензій), досліджувати подібні випадки і зрозуміти їх причини.

Етап 2. Оформлення факторингової угоди

Укладення договору проводиться після того, як фактор приймає рішення обслуговувати всю дебіторську заборгованість клієнта або деяку її частину.

У договорі обов'язково відображаються:

 • умови та порядок фінансування,
 • механізм передачі прав на дебіторську заборгованість,
 • вартість послуг і порядок розрахунків.

Одночасно з цим фактор може прийняти рішення про страхування ризику невиконання покупцем своїх зобов'язань.

Етап 3. Контроль факторингового договору

Це дуже важлива частина діяльності факторингової компанії.

Постійно ведеться робота по ряду напрямів:

 1. Аналіз виконання учасниками угоди своїх зобов'язань і формування претензій у разі їх порушення.
 2. Моніторинг відповідності активів, задіяних при реалізації договору факторингу, вимогам фактора, відбитим в договорі.
 3. Періодична переоцінка як самого клієнта, так і його дебіторів. Особливо це стосується тих підприємств, які відносяться до проблемних секторах національних економік.

5. Як правильно вибрати факторингову компанію — 5 порад від експерта

Нижче я розповім вам, як правильно вибрати факторингову компанія, якій можна довірити роботу з вашої дебіторської заборгованості.

5 золотих порад для новачків:

 1. Визначтеся, для чого вам потрібні послуги факторингу. Якщо основне завдання – вирішити проблему з конкретним контрагентом, то вам підійде і досить вузький перелік послуг. В іншому випадку шукайте того фактора, який погодиться обслуговувати всю вашу дебіторську заборгованість і працювати з нестандартними поставками. Можливо, що це обійдеться трохи дорожче, але ви гарантовано не залишитеся без оборотних коштів.
 2. Не «зациклюйтеся» на банках, особливо якщо ваш оборот невеликий. На жаль, вітчизняні банкіри можуть надавати великим і дрібним клієнтам послуги різної якості. Розуміючи, що на вашому обороті не заробити багато, вони будуть дуже довго розглядати надані вами документи. У цьому сенсі невеликі факторингові компанії можуть працювати значно більш оперативно.
 3. Не лінуйтеся зібрати відгуки про компанії у «світовій павутині». Але не панікуйте, наткнувшись на негативні враження якогось одного клієнта. Психологія людини влаштована так, що, залишившись незадоволеним обслуговуванням, він отримує значно більш потужну мотивацію «наслідити в Інтернеті».
 4. Оцініть вартість послуг. Два основних питання в даному випадку – це розмір комісії фактора і існування або відсутність комісії за прострочення платежу покупцем.
 5. Поцікавтеся можливістю використовувати електронний документообіг та електронний підпис. На практиці це може прискорити надходження грошей на кілька днів.

6. Висновок

Отже, в цій статті ми ознайомилися з вами з таким інструментом як факторинг, розібралися з тим, як з його допомогою поліпшити процес управління оборотним капіталом і сформулювали положення, які допоможуть вибрати факторингову компанію для співпраці.

Проте при формуванні грошового потоку може використовуватися ще ряд механізмів, що підвищують ефективність роботи підприємства. Слідкуйте за виходом нових статей на нашому сайті. З часом ми розповімо про кожен з них.

І в ув'язненні пропоную вам подивитись цікаве відео про те, як працює факторинг на прикладі промо-ролика компанії Лайф Факторинг.

Своїми думками з теми діліться в коментарях і не забувайте ставити лайки! Всього вам доброго!


Путівник у світі фінансів і бізнесу » Фінанси » Бізнес для підприємців » Що таке факторинг простими словами   повний огляд поняття для новачків + 5 порад експерта щодо вибору факторингової компанії