Що таке інвестиційна діяльність — 5 основних етапів + правове регулювання інвестиційної діяльності

Хто виступає об'єктами і суб'єктами інвестиційної діяльності? Як проводиться інвестиційний аналіз підприємства? З допомогою якого закону здійснюється правове інвестиційне регулювання?

Доброго часу доби всім читачам бізнес-журналу ! Вас вітає експерт проекту Ганна Медведєва. Тема сьогоднішньої розмови   інвестиційна діяльність.

Вигідні та ефективні інвестиції   серйозне питання для всіх, хто хоче працювати на себе і мати стабільне джерело доходів. Ви дізнаєтеся, як інвестувати грамотно і що собою представляє розгорнутий інвестиційний аналіз підприємства.

Читаємо статтю до кінця — у заключному розділі вас чекає важлива інформації щодо законодавчого аспекту інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність

1. Що таке інвестиційна діяльність   повний огляд поняття

Інвестиційна діяльність   особлива різновид підприємництва. Для початку дамо наукове визначення терміну.

Інвестиційна діяльність — це вкладення капіталу в підприємство і здійснення практичних дій для досягнення поставлених цілей.

На відміну від класичного підприємництва, мета інвестиційної діяльності – це одержання не тільки прибутку, але і будь-якого іншого корисного ефекту.

В інвестиційній діяльності кожної фірми обов'язково задіяні суб'єкти і об'єкти.

Суб'єкти інвестиційного процесу — його учасники.

Це активний склад:

 • інвестори (займаються вкладенням засобів, визначенням їх обсягу, мети і напряму інвестування);
 • замовники (організують інвестиційну діяльність, не втручаючись в підприємницьку діяльність інших суб'єктів);
 • підрядники (виконують практичну реалізацію проектів, маючи ліцензію на провадження виду своєї діяльності);
 • користувачі (безпосередньо використовують об'єкти   в їх інтересах і створюються проекти, часто ними є самі інвестори);
 • постачальники (забезпечує постачання матеріальних ресурсів для реалізації проекту).

До суб'єктів також зараховуються особи, які здійснюють страхування, кредитування та інші функції в інвестиційному процесі.

Об'єкти інвестиційного процесу — це напрям вкладень коштів фірми.

Об'єкти виконують пасивну роль.

Вони поділяються на 2 види:

 • реальні активи;
 • фінансові активи.

Реальні   матеріальні засоби і нематеріальні активи (наприклад, об'єкти авторського права або промислової власності). Фінансові об'єднують цінні папери, фінансові інструменти і т. д.

Якщо ви ще не вкладали гроші в будь-які об'єкти і важко з вибором проекту, пропонуємо прочитати статтю "Інвестування для початківців".

2. Класифікація інвестиційної діяльності   ТОП-3 основних виду

інвестиційну діяльність можна Класифікувати по-різному: виходячи з мети, змісту, напряму або періоду інвестування, за джерелами фінансування, регіональною ознакою і т. д. Ми розглянемо основні види, які виділяються в залежності від об'єкта інвестування.

Вид 1. Фінансове інвестування

Головна мета фінансового інвестування   отримання прибутку у вигляді відсотків або дивідендів. Як правило, вкладаються або грошові або інші засоби (наприклад, цінні папери). Інвестиціями можуть бути надані позики або кредити.

Фінансове інвестування

Фінансове інвестування доступно кожному. Щоб ним займатися, достатньо мати хоч якісь заощадження і грамотно їх вкласти. А для цього потрібно розібратися, як працюють інвестиційні інструменти.

Вигляд 2. Реальне інвестування

Гроші вкладаються у виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг. Сюди ж належать інвестиції в товарно-матеріальні запаси, рухоме або нерухоме майно.

Особливість реального інвестування в тому, що інвестор виступає безпосереднім учасником управління та іншої діяльності підприємства. Для багатьох організацій воно виступає основним напрямком вкладень, так як дозволяє освоювати нові ринки.

3 Вид. Інноваційне інвестування

Напрямок, при якому об'єктом вкладення капіталу є принципово нові проекти та технології, науково-технічні відкриття та винаходи.

Інноваційне інвестування найчастіше є венчурним   спряженим величезними ризиками (див. статтю «Венчурні інвестиції»). Нерідко їм займаються інвестори-одинаки   бізнес-ангели, проих на сайті є окремий матеріал.

У сучасній чимало інноваційних проектів і винаходів. Тому для більш швидкого і максимально ефективного пошуку партнерів відкриваються спеціальні майданчики.

Приклад

«Ліга фінансових консультантів», розробивши зручну систему і маючи велику базу даних, допомагає інвесторам знаходити вигідні проекти, а підприємцям – фінансування.

«Лабораторія інвестиційних проектів» спеціалізується не тільки на підтримці інноваційних розробок, але навіть проводить безкоштовний інвестиційний аналіз проекту.

Періодично влаштовуються спеціальні заходи   зустрічі інвесторів і підприємців, на яких можна вигідно презентувати свій проект і обзавестися корисними знайомствами. Найближчим з таких подій   StartUpStep-2016.

3. Як здійснюється інвестиційна діяльність — 5 основних етапів

У здійсненні інвестиційної діяльності виділяється декілька етапів. Подивимося, як протікає цей процес, починаючи з прийняття рішення про направлення капіталу і закінчуючи отриманням прибутку від проекту.

Етап 1. Прийняття рішення про направлення коштів як інвестицій

Спочатку визначаються цілі, потім   напрям інвестування. Додатково потрібно провести державну експертизу, яка потрібна для отримання підтримки і гарантій з боку держави.

Якщо компанія обрала новий напрямок для своєї діяльності (наприклад, виробництво і просування нового товару), то проводяться маркетингові дослідження, розрахунки ефективності й окупності проекту, визначаються терміни, вартість і т. д. тобто, складається бізнес-план.

На цьому етапі інвестиційного процесу закладаються довгострокові відносини між партнерами, які будуть зберігатися аж до ліквідації юридичної особи.

Етап 2. Розробка і затвердження інвестиційного проекту

Інвестиційний проект представляє собою пакет документів.

У нього входять:

 • обґрунтування економічної доцільності;
 • проектно-кошторисна документація;
 • бізнес-план.

Перший і другий етапи — це організаційна частина процесу. Всі питання вирішуються на установчих зборах і фіксуються документально. Закінчується ця частина процесу підписанням інвестиційного договору.

Далі слідують дії щодо здійснення практичної частини згідно договору.

Детальніше про те, що таке інвестиційний проект і як він складається, читайте в окремій публікації.

Етап 3. Створення об'єкта інвестиційної діяльності

Бізнес-план реалізується на практиці. Об'єктом інвестиційної діяльності може стати будівництво і запуск будь-якого виробництва, виконання будь-яких видів робіт, придбання обладнання і т. д.

Один з елементів цього етапу   складання календарного графіка, згідно якому і виконуються всі роботи.

Приклад календарного графіка:

Найменування робіт Відповідальний виконавець Початок робіт Закінчення робіт Відмітка про виконання Відмітка про зарахування
1 Забивання та занурення паль Іванов Ст. Ст. 01.09.2016 15.09.2016 виконано прийнято (підпис)
2 Покрівельні роботи Петров А. В. 01.09.2016 01.10.2016 виконано прийнято (підпис)
3 Пристрій насипу Сидоров Ст. А. 01.09.2016 07.09.2016 виконано прийнято (підпис)

Реалізація інвестиційного проекту   багаторівневий процес. В ході його здійснення передбачається підписання різних додаткових договорів, спрямованих на виконання того чи іншого етапу в розвитку проекту.

Етап 4. Досягнення моменту окупності

Тепер починається експлуатаційна частина процесу. Запускається виробництво, виконуються послуги, починає працювати система збуту і т. д. тобто, об'єкт починає функціонувати.

Терміном окупності інвестиційного проекту вважається весь період від початку фінансування до того моменту, коли розмір прибутку починає компенсувати обсяг вкладених коштів. Оптимальний термін окупності   2-5 років.

Етап 5. Отримання прибутку від інвестиційної діяльності

Коли момент окупності досягнутий, починається процес накопичення прибутку. Проводяться підрахунки та аналіз різниці між очікуваними і реальними термінами.

Прибуток може бути реінвестований у подальший розвиток підприємства, аналогічні проекти або інші об'єкти.

Про особливості вигідного інвестування в читайте в окремій статті нашого сайту.

4. Як і для чого проводиться інвестиційний аналіз підприємства?

Інвестиційна діяльність немислима без оцінки фінансового положення фірми, рентабельності інвестування та ступеня ризику. Тобто, без інвестиційного аналізу.

Функції інвестиційного аналізу:

 • створювати структуру, яка займається збором даних і координуванням заходів;
 • регулювати процес прийняття рішень;
 • визначати соціальні, екологічні, технологічні, фінансові та організаційні проблеми, що виникають в ході формування проекту;
 • сприяти в ухваленні рішення про доцільність інвестування.

Інвестиційний аналіз складається з 5 послідовних етапів.

Етап 1. Постановка задач та визначення цілей

Мета інвестиційного аналізу – визначити, наскільки вигідними будуть вкладення і чи варто взагалі починати проект. Завдання ж будуть виникати в процесі дослідження: їх виконання в сукупності приведе до досягнення головної мети.

Тут же висуваються гіпотези. Після завершення інвестиційного аналізу вони або підтверджуються або спростовуються .

Етап 2. Розробка плану дослідження

В плані розписуються всі дії і їх послідовність.

На цьому етапі будується стратегія підприємства і визначаються найбільш вигідні напрямки вкладень. Так формується загальна політика фірми.

Крім того, оцінюються і розподіляються кошти, витрачені на дослідження. Вони діляться на грошові і тимчасові.

Етап 3. Збір інформації

Суть будь-якого дослідження   збір інформації, який виконується різними способами.

Це:

 • польові дослідження (збирання первинної інформації);
 • кабінетні дослідження (вивчення вторинних даних, на підставі яких робляться висновки).

Як правило, серйозне дослідження передбачає застосування обох способів збору інформації. Використовуваний метод також вказується у плані.

Етап 4. Аналіз інформації

Щоб проаналізувати всю зібрану інформацію, її потрібно систематизувати і представити у відповідному вигляді. Для цього використовуються таблиці, графіки, діаграми та інші допоміжні інструменти.

Не менш важливий момент   перевірка даних на актуальність. Деякі дослідження займають досить багато часу. Перш ніж робити остаточні висновки, потрібно перевірити, чи актуальна представлена інформація на поточний момент.

Етап 5. Підбиття підсумків

Завершальний етап передбачає отримання відповіді на головні питання   буде рентабельним інвестування, наскільки висока ступінь ризику і які проблеми доведеться вирішувати у ході формування проекту.

На підставі проведеного дослідження та зроблених висновків вносяться необхідні корективи в початковий план і приймаються рішення. Звичайно, інвестиційний аналіз не дає стовідсоткової гарантії успіху, але багато в чому допомагає оцінити ситуацію до запуску проекту.

Про специфіку оцінки інтелектуального капіталу та інших питаннях інвестиційної діяльності подивіться корисне відео.

5. Що регулює закон про інвестиційної діяльності?

Оскільки інвестиційна діяльність може здійснюватися у будь-яких сферах, то й федеральний закон, що її регулює, зачіпає норми різних галузей законодавства.

У тому числі:

 • підприємницької;
 • цивільної;
 • бюджетній;
 • податкової;
 • адміністративної;
 • митної;
 • міжнародною.

Закон про інвестиційну діяльність

Правове становище інвесторів забезпечується рівними правами і гарантіями. На всіх інвесторів покладається рівна відповідальність, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності.

Федеральний закон також визначає об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності та регулює діяльність іноземних інвесторів в .

Яка роль держави в цій сфері? Воно є носієм владних повноважень, тому може виконувати правове регулювання в будь-яких галузях підприємницької діяльності.

6. Висновок

Дорогі друзі! Тепер ви маєте уявлення про особливості інвестиційної діяльності.

Будемо дуже раді, якщо інформація принесе вам користь! А також, якщо ви залишите коментарі та поділіться своїм досвідом. Бажаємо всім продуктивної роботи і успішного дня!


Путівник у світі фінансів і бізнесу » Фінанси » Інвестиції » Що таке інвестиційна діяльність — 5 основних етапів + правове регулювання інвестиційної діяльності