Акт виконаних робіт (зразок)

Підприємці на загальній системі оподаткування або на єдиному податку, що виконують ті або інші роботи або надають послуги, зобов'язані видавати замовнику документ, що підтверджує факт виконання робіт або надання послуг (Закон № 1023-12 "Про захист прав споживачів"). 

Часто такий документ підприємці оформляють у вигляді акту виконаних робіт.

Акт виконаних робіт складається як мінімум у двох примірниках - по одному для замовника і виконавця і підписується обома сторонами (може бути підписаний замовником із зауваженнями і претензіями до виконавця)

Крім підтвердження якості, акт виконаних робіт потрібно підприємцям для підтвердження витрат - особливо це важливо підприємцям на загальній системі оподаткування, які зобов'язані вести облік витрат.

Форма акта стандартна і може бути використана як підприємцями на загальній системі, так і на єдиному податку. 

Нижче Ви можете завантажити зразок акту виконаних робіт.

 

Найменування Виконавця                                        Найменування Замовника

        ЄДРПОУ                                                                     ЄДРПОУ

        Адреса                                                                         Адреса

        Р/рахунок №  ____  в _____                                       Р/рахунок № _____ в______

         МФО                                                                           МФО 

                                                                    Акт №

 

                                           прийому-передачі виконаних робіт

(наданих послуг)

 

 

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця і представник Замовника, уклали цей акт про те, що Виконавець виконав роботи (надав послуги) згідно з договором № _______ від __________.

№ п/п

Назва роботи (послуги)

Од. вим.

К-сть

Ціна без ПДВ, грн

Сума без ПДВ, грн

 

 

 

 

 

 

Разом, без ПДВ, грн.______

ПДВ, грн._____

Всього з ПДВ, грн.______ 

Всього (прописом) 

Роботи (послуги) виконані повністю, сторони претензій одна до одної не мають.

Роботу здав                                                                Роботу прийняв

від Виконавця                                                            від Замовника 

М.П./Підпис                                                               М.П./Підпис

.

Путівник у світі фінансів і бізнесу » Статті » Бізнес » Акт виконаних робіт (зразок)